Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsts sporta organizācijām

3. Dotāciju piešķiršana sporta organizāciju atbalstam

Dotāciju piešķiršanas mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību Liepājas administratīvajā teritorijā, sekmēt sporta organizāciju veidošanos un darbību, finansiāli atbalstīt Liepājas pilsētas sporta organizācijas, to pārstāvētās komandas un individuālos sportistus.

Pieteikšanās dotācijas iesniegšanai tiek izziņota reizi gadā līdz 6. septembrim, savukārt dotācijas pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta ne vēlāk kā no 6. septembra līdz 6. oktobrim.

Skatīt: nolikums "Par Liepājas pilsētas pašvaldības dotāciju piešķiršanu sporta organizāciju atbalstam"

Dotācijas nosacījumi

Pieteikties dotācijai var Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas, kuras komercdarbības veids saskaņā ar NACE kataloga klasifikatoru ir “Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas” nozarē (turpmāk - Pretendents), kas:

  • sacensībās pārstāv Liepājas pilsētu;
  • treniņu process ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus no pieteikuma iesniegšanas dienas tiek organizēts Liepājas pilsētā;
  • ir reģistrēta Latvijas Republikā vismaz 1 (vienu) gadu no Pieteikuma iesniegšanas dienas.

Par pretendentu nevar būt Liepājas pilsētas pašvaldības izveidota iestāde.

Dotācijas piešķiršanas nosacījumi

Piešķirtā pašvaldības dotācijas summa Pretendentam, tā pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam, ir atkarīga no iesniegto Pieteikumu kopējā skaita, pieprasītā finansējuma apjoma un Pašvaldības nākamajā budžeta gadā piešķirtā finansējuma sporta nozarei.

Maksimālais Pašvaldības dotācijas apjoms ir līdz 75% (septiņdesmit pieci procenti) no Pretendentam, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam, paredzētās dotācijas kopsummas Ne mazāk kā 25% (divdesmit pieci procenti) no Pretendentam, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam, nepieciešamā kopējā finansējuma sedz Pretendents vai tā piesaistīts atbalstītājs.

Kontaktinformācija

Mārtiņš Kirma
Liepājas Sporta pārvaldes
sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītājs
Tālrunis: 26 549 567
E-pasts: martins.kirma@liepaja.lv

  • Atjaunots:
  • 7. oktobris, 2021