Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atkritumu sētiņu izveide

1. Atbalsts atkritumu sētiņu izveidei

Liepājas pašvaldība izstrādājusi līdzfinansējuma programmu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atbalstam jaunu sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei.

Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir sadzīves atkritumu dalītas savākšanas punktu izveidei 50 procentu apmērā no būvniecības un būvniecības dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 euro. Ja pieteikuma iesniedzējs ir divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, minētais līdzfinansējuma apmērs attiecināms uz katru daudzdzīvokļu dzīvojamo māju.

Pašvaldības līdzfinansējumu 50 procentu apmērā no būvniecības un būvniecības dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, bet ne vairāk kā 1000 euro, piešķir par būvdarbiem, kuri saistīti ar esošo sadzīves atkritumu dalītas savākšanas punktu pārbūvi, uzstādot bioloģisko atkritumu konteinerus.

Pieteikšanās līdzfinansējumam līdz 2024. gada 31. jūlijam.

Konkursa vispārīgie nosacījumi

Uz līdzfinansējumu var pretendēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir:

  • vienāda vai lielāka par 1000 kvadrātmetriem,
  • vienāda vai lielāka par 800 kvadrātmetriem un kuras ir ieguvušas titulu “Sakoptākais nams”.

Arī divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības var vienoties par kopīgu projekta iesniegšanu.

Līdzfinansējumu rindas kārtībā saņems ikviena daudzdzīvokļu māja, kura būs aizpildījusi pieteikuma formu un izpildījusi konkursa prasības.

Projekta pieteikuma sagatavošana

Projekta pieteikums jāsagatavo atbilstoši 2024. gada konkursa noteikumiem.

Aizpildītai projekta pieteikuma veidlapai jāpievieno:

  • kopīpašuma pārvaldīšanas līguma kopija,
  • dzīvokļu īpašnieku kopsapulces kopija, kurā pieņemts lēmums par atkritumu savākšanas punkta izveidi, apstiprinātas izmaksas un persona, kas ir tiesīga ar pašvaldību slēgt līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.

Projektu īstenošanas kārtība

Pēc pieteikuma apstiprināšanas apsaimniekotājam jāslēdz līgums ar Nekustamā īpašuma pārvaldi par līdzfinansējuma saņemšanu. Pēc atkritumu “sētiņu” izbūves un atskaites dokumentu iesniegšanas, uz projekta iesniedzēja bankas kontu tiks pārskaitīts piešķirtais līdzfinansējums.

Jautājumiem un konsultācijām

Aivars Kaņka
Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde
Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists
Konsultācijas klātienē: Peldu ielā 5, otrajā stāvā
Tālrunis: 63 404 717
E-pasts: aivars.kanka@liepaja.lv

  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • 4. janvāris, 2024
  • 14. jūnijs, 2024