Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atkritumu sētiņu izveide

1. Atbalsts atkritumu sētiņu izveidei

Liepājas pašvaldība izstrādājusi līdzfinansējuma programmu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atbalstam jaunu sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei.

Viena atkritumu savākšanas punkta izveides vidējās izmaksas (gan dokumentācijas izstrādes, gan būvniecības kopējās izmaksas) ir aptuveni 1600 eiro. Viena projekta ietvaros paredzēts līdzfinansējums līdz 50% apmērā no sadzīves atkritumu savākšanas punkta izveides izmaksām, bet ne vairāk kā 800 eiro.

Projektu pieteikumu iesniegšana līdz 2023. gada 11. aprīlim.
Kopējais pieejamais līdzfinansējums ir 2 400 eiro.

Konkursa vispārīgie nosacījumi

Uz līdzfinansējumu var pretendēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir:

  • vienāda vai lielāka par 1000 kvadrātmetriem,
  • vienāda vai lielāka par 800 kvadrātmetriem un kuras ir ieguvušas titulu “Sakoptākais nams”.

Arī divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības var vienoties par kopīgu projekta iesniegšanu.

Līdzfinansējumu rindas kārtībā saņems ikviena daudzdzīvokļu māja, kura būs aizpildījusi pieteikuma formu un izpildījusi konkursa prasības.

Projekta pieteikuma sagatavošana

Projekta pieteikums jāsagatavo atbilstoši 2023. gada konkursa noteikumiem.

Aizpildītai projekta pieteikuma veidlapai jāpievieno:

  • kopīpašuma pārvaldīšanas līguma kopija,
  • dzīvokļu īpašnieku kopsapulces kopija, kurā pieņemts lēmums par atkritumu savākšanas punkta izveidi, apstiprinātas izmaksas un persona, kas ir tiesīga ar pašvaldību slēgt līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.

Projektu īstenošanas kārtība

Pēc pieteikuma apstiprināšanas apsaimniekotājam jāslēdz līgums ar Nekustamā īpašuma pārvaldi par līdzfinansējuma saņemšanu. Pēc atkritumu “sētiņu” izbūves un atskaites dokumentu iesniegšanas, uz projekta iesniedzēja bankas kontu tiks pārskaitīts piešķirtais līdzfinansējums.

Jautājumiem un konsultācijām

Aivars Kaņka
Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde
Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists
Konsultācijas klātienē: Peldu ielā 5, otrajā stāvā
Tālrunis: 63 404 717
E-pasts: aivars.kanka@liepaja.lv

  • Atjaunots:
  • 9. janvāris, 2023