Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atkritumu sētiņu izveide

2. Projektu konkursa rezultāti

2023. gads

Konkursa rezultāti
Iesniegti 2 pieteikumi, pašvaldības līdzfinansējums apstiprināts 2 objektiem. Kopējais apstiprinātais pašvaldības līdzfinansējums – 1600 eiro.

2021. gads

Konkursa rezultāti
Iesniegti 6 pieteikumi, pašvaldības līdzfinansējums apstiprināts 3 objektiem. Kopējais apstiprinātais pašvaldības līdzfinansējums – 2400 eiro.

2020. gads

Konkursa 1. un 2. kārtas rezultāti
Iesniegti 5 pieteikumi, pašvaldības līdzfinansējums apstiprināts 3 objektiem. Kopējais apstiprinātais pašvaldības līdzfinansējums – 2400 eiro.

2019. gads

Konkursa 1., 2. un 3. kārtas rezultāti
Iesniegti 9 pieteikumi, pašvaldības līdzfinansējums apstiprināts 6 objektiem. Kopējais apstiprinātais pašvaldības līdzfinansējums – 5485,42 eiro.

2018. gads

Konkursa 3. kārtas rezultāti
Iesniegts 1 pieteikums, kurā paredz atkritumu novietnes izbūvi 1 mājai. Kopējais apstiprinātais pašvaldības līdzfinansējums – 800 eiro.

Konkursa 2. kārtas rezultāti
Iesniegts 1 pieteikums, kurā paredz atkritumu novietnes izbūvi 1 mājai. Kopējais apstiprinātais pašvaldības līdzfinansējums – 800 eiro.

Konkursa 1. kārtas rezultāti
Iesniegti 2 pieteikumi, kuri paredz atkritumu novietnes izbūvi 2 mājām. Kopējais apstiprinātais pašvaldības līdzfinansējums – 1600 eiro.

2017. gads

Konkursa 1. kārtas rezultāti
Iesniegti 27 pieteikumi, kuri paredz atkritumu novietnes izbūvi 29 mājām. Kopējais apstiprinātais pašvaldības līdzfinansējums – 21 467,92 eiro.

Konkursa 2. kārtas rezultāti
Iesniegti 4 pieteikumi, kuri paredz atkritumu novietnes izbūvi 8 mājām. Kopējais apstiprinātais pašvaldības līdzfinansējums – 4 313,85 eiro.

Konkursa 3. kārtas rezultāti
Iesniegti 2 pieteikumi, kuri paredz atkritumu novietnes izbūvi 3 mājām. Kopējais apstiprinātais pašvaldības līdzfinansējums – 1 871,91 eiro.

Konkursa 4. kārtas rezultāti
Iesniegts 1 pieteikums, kuri paredz atkritumu novietnes izbūvi 1 mājai. Kopējais apstiprinātais pašvaldības līdzfinansējums – 800 eiro.

Konkursa 5. kārtas rezultāti
Iesniegti 7 pieteikumu, kuri paredz atkritumu novietnes izbūvi 9 mājām. Kopējais apstiprinātais pašvaldības līdzfinansējums – 6 080,68 eiro.

Konkursa 6. kārta
Neviens pieteikums netika iesniegts.

Kopsavilkums par 2017. gadu
Iesniegts 41 pieteikums. Realizēti 36 projekta pieteikumi. Kopējais pašvaldības līdzfinansējums par realizētajiem projektiem – 29 725, 27 eiro.

  • Atjaunots:
  • 7. novembris, 2023