Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aukļu dienests

3. Pašvaldības atbalsts auklēm

Uz pašvaldības atbalstu var pretendēt aukles, kuras sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumu bērnam no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta obligātā bērna sagatavošana pamatizglītības apguvei.

Pašvaldības līdzfinansējumu, kas ir 125 eiro mēnesī par bērnu, var saņemt, ja aukle strādā ne mazāk kā 8 stundas dienā.

Pašvaldības līdzfinansējums piešķiršanas nosacījumi

  • bērna un vismaz viena no bērna vecākiem vai personas, kas viņu aizstāj, dzīvesvieta deklarēta Liepājas pilsētā,
  • bērns reģistrēts uzņemšanai Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vienotā reģistrā registrs.liepaja.edu.lv,
  • bērnam ir pusotrs gads un vairāk,
  • aukle ir reģistrēta bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā Izglītības kvalitātes dienestā (plašāka informācija, kā kļūt par aukli).

Lai saņemtu pašvaldības atbalstu

  1. Aukle Liepājas e-pakalpojumu portālā epakalpojumi.liepaja.lv (nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv ar savu bankas kontu vai e-parakstu) uzraksta iesniegumu un pievieno līgumu, kas noslēgts starp aukli un vecāku par bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanu;
  2. Dokumentus pārbauda un lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Liepājas Izglītības pārvalde;
  3. Pašvaldības līdzfinansējums tiek nodrošināts, noslēdzot līgumu starp pašvaldību, aukli un vecāku (.doc);
  4. Katru mēnesi, līdz mēneša pēdējam datumam, aukle Liepājas e-pakalpojumu portālā epakalpojumi.liepaja.lv (nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv ar savu bankas kontu vai e-parakstu) iesniedz atskaiti par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu (.excel) un ārstu zīmes.

*** Liepājas pašvaldības līdzfinansējumu un tā piešķiršanas kārtību bērnu auklēm nosaka Liepājas domes saistošie noteikumi Nr. 10 „Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”.

  • Atjaunots:
  • 5. marts, 2024