Reģistrēties bērnudārza rindai

Elektroniskā reģistrēšana

Reģistrēšanu iespējams veikt jebkurā laikā elektroniski Liepājas izglītības reģistrācijas sistēmā.

Apskatīt: bērnudārzu saraksts Liepājā.

Jautājumiem un konsultācijām

Pirmsskolas iestāžu speciāliste Inta Antonova
Tālrunis: 63 489 145
E-pasts: inta.antonova@liepaja.edu.lv

Ja bērns, kurš reģistrēts bērnudārza rindā, bet no pusotra gada vecuma netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības bērnudārzā, var saņemt no pašvaldības finansiālu atbalstu, lai varētu apmeklēt privātu bērnudārzu.

*** Pakalpojuma "Bērna uzņemšana pašvaldības PII rindā" apraksts pieejams arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

  • Atjaunots:
  • 4. janvāris, 2021