Pabalsts pirmklasniekiem

Visas ģimenes, kurās bērns jaunajā mācību gadā 1. septembrī uzsāk mācības pirmajā klasē kādā no Liepājas vispārējās izglītības iestādēm, var saņemt atbalstu 30 eiro apmērā.

Pabalsts tiek izsniegts neatkarīgi no bērna deklarētās dzīves vietas.

Iesnieguma veidlapu var saņemt un aizpildīt izglītības iestādē, bērnam uzsākot mācības pirmajā klasē. Pabalsts tiek ieskaitīts vecāka iesniegumā norādītajā kontā.

Informācija par atbalsta izmaksas laiku tiek izziņota publiski 15 dienas pirms pabalsta izmaksas, publicēta medijos un nodota vecākiem skolās, bērniem atnākot uz 1. klasi.

Kontaktinformācija

Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Tālrunis: 63 489 674

*** Pakalpojuma "Pabalsts pirmklasniekam" apraksts pieejams arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.