Pabalsts pirmklasniekiem

Visas ģimenes, kurās bērns jaunajā mācību gadā 1. septembrī uzsāk mācības pirmajā klasē kādā no Liepājas vispārējās izglītības iestādēm, var saņemt atbalstu 30 eiro apmērā.

Pabalsts tiek izsniegts neatkarīgi no bērna deklarētās dzīves vietas.

Lai saņemtu pabalstu, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim, sākot no  1. septembra līdz 15. oktobrim, jāiesniedz iesniegums Sociālajā dienestā vai izglītības iestādē.

Pieteikties pabalstam iespējams gan elektroniski, gan klātienē izglītības iestādē vai Sociālajā dienestā, aizpildot iesnieguma veidlapu.

Pabalsts tiek ieskaitīts vecāka iesniegumā norādītajā kontā.

Kontaktinformācija

Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Tālrunis: 63 489 674

*** Pakalpojuma "Pabalsts pirmklasniekam" apraksts pieejams arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.