Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dzimšanas reģistrācija

Mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā jāpaziņo par bērna piedzimšanu un jāiesniedz reģistrācijai nepieciešamie dokumenti.

Dzimtsarakstu nodaļa bērnu reģistrē dzimšanas reģistrā, piešķir tam personas kodu un izsniedz dzimšanas apliecību.

Paziņot par bērna piedzimšanu vecāki drīkst jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Jaundzimušo var reģistrēt

  • klātienē Dzimtsarakstu nodaļā, Lielā ielā 1a. Par dzimšanas reģistrāciju nav jāmaksā.
  • svinīgi dzemdību nodaļā, vienojoties ar Dzimtsarakstu nodaļu. Pakalpojuma maksa ir 15.00 eiro.

Dzimšanas faktu var reģistrēt

  • viens vecāks, ja vecāki ir laulāti,
  • abi vecāki, ja vecāki nav laulāti,
  • bērna māte, ja māte nav laulībā un bērna tēvs nevēlas atzīt paternitāti (paternitātes atzīšana notiek pamatojoties uz paternitātes noteikšanu ar tā brīvprātīgu atzīšanu vai tiesas spriedumu).

Nepieciešamie dokumenti

  • jāuzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karti),
  • ja vecāki ir laulībā, jāiesniedz ārstniecības iestādes izziņa, kas apliecina dzimšanas faktu un laulības apliecība,
  • ja vecāki nav laulībā, jāiesniedz medicīnas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu un kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums.

Bērna piedzimšanas pabalsts

Reizē ar dzimšanas fakta reģistrāciju Dzimtsarakstu nodaļā var aizpildīt iesniegumu Liepājas pašvaldības bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai.

Kontaktinformācija

Dagmāra Bezļepkina
Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Tālrunis: 63 426 350
E-pasts: dagmara.bezlepkina@liepaja.lv

***Pakalpojuma "Dzimšanas fakta reģistrācija" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv