Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Gaisa kondicionēšanas un citas tehnoloģiskās iekārtas

Vasarām kļūstot siltākām, pieaug iedzīvotāju interese par gaisa dzesēšanas un ventilācijas iekārtu izvietošanu pie ēku fasādēm. Lai nerastos nesaskaņas ar kaimiņiem un finansiāli zaudējumi par nepareizu iekārtu uzstādīšanu, Liepājas būvvalde atgādina par dažādu tehnoloģisko iekārtu, tostarp gaisa kondicionieru, izvietošanas nosacījumiem.

Pirmkārt, jāizvēlas piemērots iekārtas novietojums

Atbilstoši pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (TIAN) 123.1. punktam gaisa kondicionēšanas iekārtas, ventilācijas iekārtas un citas tehnoloģiskas konstrukcijas atļauts izvietot pie ēkas fasādes un uz ēkas jumta tā, lai tās nav pārredzamas no publiskās ārtelpas. Tas attiecas ne tikai uz ēkas fasādi, kas vērsta pret ielu, bet tostarp arī uz daudzdzīvokļu namu pagalmiem, kas brīvi pieejami sabiedrībai. Savukārt satelītantenas aizliegts izvietot ēku ielas un gala fasādēs, kas pārredzamas no publiskās ārtelpas. 

Otrais solis ir saskaņot ieceri ar nama apsaimniekotāju un kaimiņiem

Ja ēkai ir vairāk nekā viens īpašnieks, nepieciešams saņemt dzīvokļu īpašnieku vairākuma piekrišanu (50% īpašnieku plus viena balss, ja vien lietošanas kārtība neparedz citādi; vai 100%, ja būve ir kopīpašumā), tostarp vēlams saņemt saskaņojumus no tuvāk esošo dzīvokļu īpašniekiem virs, zem un blakus izvietotajai iekārtai, kurus vistiešāk varētu skart iekārtu izvietojums, piemēram, ar skaņu, vibrāciju, apēnojumu vai kondensāta pilēšanu.

Daudzīvokļu mājām izstrādājams vienots iekārtu izvietojuma risinājums

Ja tomēr nav iespējams iekārtu uzstādīt nepārredzamu no publiskās telpas un to iecerēts izvietot uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās fasādes, tas pieļaujams tikai saskaņā ar ēkas apsaimniekotāja pasūtītu/izstrādātu vienotu risinājumu visai ēkai, kas ir apstiprināts ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu un saskaņots būvvaldē. Vienotajā risinājumā nosaka kondicionēšanas iekārtu vienotu izkārtojumu pie ēkas fasādes un konkrētu arhitektonisku risinājumu iekārtu nosedzošajam ietvaram. Atbilstoši vienotajam risinājumam dzīvokļa īpašniekam pirms iekārtas uzstādīšanas būvvaldē jāsaskaņo iesnieguma veidlapa ar skici par iekārtas izvietojumu.

Atbilstoši vienotajam risinājumam dzīvokļa īpašniekam pirms iekārtas uzstādīšanas būvvaldē jāsaskaņo iesnieguma veidlapa par iekārtas izvietojumu. 

Iekārtu izvietojuma skices saskaņojums

Jebkurā gadījumā, ja rodas grūtības patstāvīgi izvērtēt, vai iecerētais izvietojums atbilst TIAN, ir iespējams konsultēties būvvaldē, iesniedzot iesniegumu un lūdzot izskatīt iekārtas izvietojuma skici:

  • aizpildot elektronisku iesnieguma formu pieteikumi.liepaja.lv sistēmā (autorizēšanās caur latvija.lv ar savu bankas kontu vai e-parakstu),
  • aizpildot veidlapu (word fails) un kā elektroniski parakstītu dokumentu nosūtot uz e-pastu buvvalde@liepaja.lv vai iesniedzot Liepājas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401. 

Noderīgi

Skatīt: kā pareizi pie mājas izvietot saules paneļus

Papildu informācija

Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 404 725
E-pasts: buvvalde@liepaja.lv

  • Atjaunots:
  • 20. jūlijs, 2023