Ģimenes ar bērniem aicinātas līdz 15. decembrim saņemt Ziemassvētku pabalstus3. decembris, 2019Sociālais atbalsts

  Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests aicina liepājnieku ģimenes ar bērniem saņemt pašvaldības vienreizējo svētku pabalstu Ziemassvētkos.

  Līdz 15. decembrim Liepājā deklarētās ģimenes ar bērniem, kuras audzina četrus un vairāk bērnus, bērnus invalīdus un aizbildnībā esošus bērnus var pieteikties Sociālajā dienestā pabalsta saņemšanai.

  Lai saņemtu pabalstu, vecākiem vai personai, kurai ir tiesības saņemt pabalstu, Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā jāiesniedz iesniegums. Ziemassvētku pabalstu izmaksā, ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ziemassvētku pabalstu 15 eiro apmērā piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu.

  Iesnieguma veidlapas pieejamas gan Sociālajā dienestā uz vietas, gan mājaslapas sadaļā Ziemassvētku pabalsts.  

  Šogad Liepājas pašvaldība piešķīrusi līdzekļus 22 500 eiro apmērā, lai Ziemassvētkos sniegtu materiālu atbalstu Liepājā deklarētajām ģimenēm ar bērniem, kurām tas visvairāk nepieciešams. Plānots, ka pabalstu svētkos varētu saņemt ap 1500 bērnu.

  Informāciju sagatavoja

  Gunta Jākobsone
  Liepājas pilsētas Sociālais dienests
  Sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: 29 106 561
  E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv