Licencēta makšķerēšana

Makšķerēšana Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā, no Jaunā tilta līdz Tramvaja tiltam, atļauta ar iepriekš iegādātām licences kartēm.

Licencēto makšķerēšanu organizē Liepājas pilsētas, Grobiņas un Nīcas novadu pilnvarota biedrība "Liepājas ezeri".

Licencēta makšķerēšana atļauta

 • no krasta, ievērojot ezera 10 m tauvas joslu, no airu laivas, no motorlaivas, kas reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai no ledus,
 • no laivām un motorlaivām atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

Liepājas ezerā aizliegts

 • spiningot no krasta vai ar iebrišanu ūdenī no 1.marta līdz 30.aprīlim,
 • makšķerēt un spiningot kuģu ceļā no Attekas salas līdz Bārtas ietekai 50 m attālumā uz abām pusēm no iezīmētas navigācijas zīmju līnijas,
 • vēžot un nodarboties ar zemūdens medībām,
 • bērniem un pusaudžiem līdz 14 gadu vecumam bez pieaugušo klātbūtnes makšķerēt no motorlaivas, bet līdz 12 gadu vecumam no airu laivas.
 • makšķerēt, nodarboties ar saimniecisko un cita veida darbību sezonas liegumā – no 15. marta līdz 20. jūnijam.

Makšķerēšana Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā atļauta ar šādām licencēm

 • Dienas licence makšķerēšanai no krasta vai no ledus. Periodā no 1. jūnija līdz 30. aprīlim. Cena: 3 eiro.
 • Dienas licence makšķerēšanai no laivas vai no motorlaivas. Periodā no 1. jūnija līdz 1. martam (bezledus apstākļos). Cena: 3 eiro.
 • Dienas licence makšķerēšanai no krasta, no laivas vai motorlaivas. Periodā no 1. maija līdz 31 .maijam. Cena: 4,50 eiro.
 • Vasaras sezonas licence makšķerēšanai no krasta, no laivas vai motorlaivas. Periodā no 1. jūnija līdz 31. oktobrim. Cena: 11,50 eiro.
 • Gada licence makšķerēšanai. Cena: 20 eiro.
 • Gada bezmaksas licence makšķerēšanai, ko piešķir makšķerniekiem –
  • bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem, personām, kuras vecākas par 65 gadiem, personām ar invaliditāti un politiski represētām personām, uzrādot personas apliecinošus dokumentus, invaliditātes apliecību vai politiski represētās personas apliecību,
  • Liepājas ezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, Liepājas pilsētas, Nīcas un Grobiņas novadu daudzbērnu ģimeņu locekļiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.

Makšķerēšanas licenču tirdzniecības vietas

Klātienē:

 • Latvijas naftas degvielas stacijās Liepājā un Nīcā – visu diennakti,
 • SIA "Gards" – TC “Rietumu centrs”, Jaunā ostmala 3/5, Liepāja, no plkst. 10.00 līdz 20.00,
 • SIA "Ieroči" – Lielā iela 8, Liepāja, no plkst. 9.00 līdz 18.00,
 • SIA "GV Projekts" – Raiņa iela 9, Liepāja, no plkst. 9.00 līdz 18.00,
 • SIA "Cope" – Rīgas iela 12, Liepāja, no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Elektroniski:

Līdzekļi, kas iegūti no licencētās makšķerēšanas, tiek novirzīti zivju krājuma pavairošanai, aizsardzībai un makšķerēšanas attīstībai.

Kārtību, kādā tiek organizēta licencēta makšķerēšana, nosaka

*** Pakalpojuma "Licencētās makšķerēšanas organizēšana un uzraudzība" apraksts pieejams arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

 • Atjaunots:
 • 11. marts, 2020