Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Licencēta makšķerēšana

Makšķerēšana Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā, no dzelzceļa tilta līdz tramvaja tiltam, atļauta ar iepriekš iegādātām licences kartēm.

Licencēto makšķerēšanu organizē Liepājas pilsētas, Dienvidkurzemes novada pilnvarota biedrība "Liepājas ezeri".

Licencēta makšķerēšana atļauta

 • no laivām un citiem ūdens transporta līdzekļiem atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta, izņemot vēdzeļu, salaku un zušu makšķerēšanu no krasta vai ledus, kas ir atļauta arī diennakts tumšajā laikā;
 • makšķerējot (arī spiningojot) laika posmā no 1. maija līdz 31. maijam atļauts lomā paturēt ne vairāk kā 3 (trīs) līdakas vienā makšķerēšanas reizē.

Liepājas ezerā aizliegts

 • spiningot no krasta vai ar iebrišanu ūdenī no 1.marta līdz 30.aprīlim,
 • makšķerēt un spiningot kuģu ceļā no Attekas salas līdz Bārtas ietekai 50 m attālumā uz abām pusēm no iezīmētas navigācijas zīmju līnijas,
 • vēžot un nodarboties ar zemūdens medībām,
 • bērniem un pusaudžiem līdz 14 gadu vecumam bez pieaugušo klātbūtnes makšķerēt no motorlaivas, bet līdz 12 gadu vecumam no airu laivas.
 • makšķerēt, nodarboties ar saimniecisko un cita veida darbību sezonas liegumā – no 15. marta līdz 20. jūnijam.

Publiski pieejama laivu nolaišanas vieta Liepājas pilsētā ir Ezermalas ielā.
Skatīt: Licencētās makšķerēšanas kartoshēma (.pdf)

Makšķerēšana Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā atļauta ar šādām licencēm

 • Dienas licence makšķerēšanai Liepājas ezerā periodā no 1. jūnija līdz 30. aprīlim (izņemot spiningošanu no krasta vai ar iebrišanu ūdenī no 1. marta līdz 31. martam), un periodā no 1. jūnija līdz 28. (29.) februārim arī Tirdzniecības kanālā. Cena 5,00 eiro.
 • Dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai laivas periodā no 1. maija līdz 31 .maijam. Cena: 6,00 eiro.
 • Vasaras sezonas licence makšķerēšanai no krasta, no laivas vai motorlaivas. Periodā no 1. jūnija līdz 31. oktobrim. Cena: 11,50 eiro.
 • Gada licence makšķerēšanai. Cena: 20 eiro.
 • Gada bezmaksas licence makšķerēšanai, ko piešķir makšķerniekiem –
  • bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem, personām, kuras vecākas par 65 gadiem,
  • personām ar invaliditāti un politiski represētām personām, uzrādot personas apliecinošus dokumentus, Černobiļas AS avārijas seku likvidācijas dalībniekiem;
  • ūdeņu krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem,
  • maznodrošinātajām un trūcīgajām personām – atbilstoši pašvaldību apstiprinātajiem sarakstiem,
  • Latvijas Goda ģimenes apliecības lietotāji.

Bezmaksas licenci izsniedz biedrība “Liepājas ezeri”
Tālrunis: 29 268 311
E-pasts: federacija@apollo.lv

2022. gadā pārdotas:

 • 691 gada licence;
 • 133 vasaras sezonas licences;
 • 330 vienas dienas maija licences;
 • 384 vienas dienas licences.

Līdzekļi, kas iegūti no licencētās makšķerēšanas, tiek novirzīti zivju krājuma pavairošanai, aizsardzībai un makšķerēšanas attīstībai.

Makšķerēšanas licenču tirdzniecības vietas

Klātienē:

 • Latvijas naftas degvielas stacijās Liepājā, no plkst. 6.00 līdz 22.00,
 • SIA "Ieroči" – Lielā iela 8, Liepāja, no plkst. 9.00 līdz 18.00,
 • SIA "Cope" – Rīgas iela 12, Liepāja, no plkst. 9.00 līdz 18.00,
 • SIA “Virpulis”– veikals “Lielā zivs”, Rīgas iela 24, Liepāja,
 • SIA "Vigada" – veikals "Piranja", Siena iela 8, Liepāja
 • SIA “Tabacomen”– veikals “Barrakuda”, Stendera iela 5, Liepāja,
 • SIA “Kings”– degvielas uzpildes stacijas:
  • “Mazieviņas”, Kalētu pagasts, Priekules novads,
  • Priekules pilsēta.

Elektroniski:

Lai novērtētu zivju populāciju ezerā un saņemtu rekomendācijas tās uzlabošanai, 2020. gadā Liepājas ezeram izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi.

Kārtību, kādā tiek organizēta licencēta makšķerēšana, nosaka

*** Pakalpojuma "Licencētās makšķerēšanas organizēšana un uzraudzība" apraksts pieejams arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

 • Atjaunots:
 • 23. jūnijs, 2023