Liepājas domes un iestāžu notikumu plāns laikā no 25. līdz 29. maijam22. maijs, 2020Pašvaldība

  Pirmdiena, 25. maijs

  13.00 Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos Uldis Sesks un Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja pārstāvji piedalīsies Latvijas Pašvaldību savienības organizētajā diskusijā “Vai tūrisma nozare sagaidīs glābšanas riņķi”, kurā kopā ar ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu un citiem nozares ekspertiem diskutēs par atbalstu tūrisma nozarei krīzes apstākļos. Videokonference notiks attālināti un interesentiem iespējams tai pievienoties Pašvaldību savienības mājaslapā internetā www.lps.lv.

  Liepājas domes priekšsēdētāja Jāņa Vilnīša un izglītības jomas pārstāvju savstarpējā videokonference.

  Otrdiena, 26. maijs

  Trijās oficiālajās Liepājas peldvietās un Jahtu ostā tiks pacelts Zilais karogs, kas visā pasaulē tiek uzskatīts par populārāko un atzītāko ekosertifikātu, apliecinot atbilstību augstākajiem vides apsaimniekošanas, drošības un kvalitātes kritērijiem. Liepājā šogad Zilais karogs plīvos pludmalē pie glābšanas stacijas, Dienvidrietumu rajonā, Beberliņu peldvietā, kā arī jau 13. reizi karogs tiks pacelts Jahtu ostā.

  Mediju pārstāvju ievērībai: plkst. 15.00 glābšanas stacijā Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis un priekšsēdētāja vietnieks attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš saņems Zilo karogu no Vides izglītības fonda vadītāja Jāņa Ulmes un pacels to karogmastā. Ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, šogad karoga pasniegšanas un mastā pacelšanas process netiek plānots ar skatītājiem, taču mediju pārstāvjiem būs foto/video iespēja.

  Trešdiena, 27. maijs

  13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, Ausekļa ielā 9.

  14.00 Iepirkumu komisija, attālināti tiešsaistē.

  16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, attālināti tiešsaistē.

  17.00 Administratīvo lietu komisija, attālināti tiešsaistē.

  Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos Uldis Sesks Rīgā tiksies ar Saeimā ievēlēto partiju pārstāvjiem, lai pārrunātu Liepājai nozīmīgus jautājumus.

  Ceturtdiena, 28. maijs

  13.00 Vides komisija, attālināti tiešsaistē.

  16.00 Dzīvokļu komisija, attālināti tiešsaistē.

  28. un 29. maijā Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis dosies uz deviņām Liepājas mācību iestādēm, lai pasniegtu pateicību skolu direktoriem par labām skolēnu sekmēm un to pedagogiem aizvadītajā mācību gadā.

  Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs piedalīsies tiešsaistes notikumā "Distancētu sarunu seriāls" par tēmu "Lai dzīvo viesmīlība!"

  Piektdiena, 29. maijs

  Līdz 29. maijam skolēni e-klasē vecumā no 15 līdz 20 gadiem var pieteikties vasaras darbam. Lasīt vairāk.

  Saistībā ar valdības izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, ar mērķi šajā laikā ierobežot Covid-19 izplatību, Liepājas pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās ir noteikti vairāki ierobežojumi klientu pieņemšanai klātienē. Skatīt: aktuālā informācija.

  Saistībā ar valdības lēmumiem Kultūras un Sporta pārvalžu vadība ar pārējo iestāžu atbildīgajiem speciālistiem veic esošās situācijas izvērtējamu, pārskata pārcelto aktivitāšu un turpmāk paredzēto pasākumu plānus.

  Turpinās darbs pie Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes. Atgādinām, ka iedzīvotāji viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus attīstības programmas izstrādei var joprojām izteikt elektroniski, sūtot uz e-pastu: attistiba@liepaja.lv.

  Saistībā ar situāciju valstī un Ministru kabineta pieņemtajiem uzņēmējdarbības atbalsta mehānismiem, Attīstības pārvalde apkopo vispārējo informāciju un nepieciešamības gadījumā var sniegt konsultācijas vietējiem uzņēmējiem par aktuālajiem ekonomikas jautājumiem. Konsultācijām ar Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldi zvanīt pa tālruni: 63 4047 26 vai rakstīt: arnis.vitols@liepaja.lv. Konsultācijām ar Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi zvanīt pa tālruni: 29 440 526 vai rakstīt: uldis.hmielevskis@lsez.lv.

  PI “Komunālā pārvalde” plānotie darbi

  1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  4. Turpināsies jauniestādīto koku kopšana.
  5. Turpināsies pilsētas apstādījumu kopšana – tiks mēsloti, atjaunoti zālieni, košumkrūmi, rozes un ziemcietes, izgriezti un novākti sausie zari, novākta pērnā zāle, lapas, nobiras, rušināti, ravēti, laistīti jaunie puķu stādījumi un veikti citi darbi.
  6. Brīvības ielā notiks nokaltušo un gandrīz nokaltušo koku izņemšana.
  7. Turpināsies noziedējušo pavasara puķu nomaiņa ar vasaras puķēm un to kopšana pilsētas dobēs.
  8. Turpināsies pludmales teritorijas un inventāra ikdienas uzturēšanas darbi.
  9. Strādā pludmales glābēju dienests.
  10. Peldu ielas posma pārbūves objektā turpināsies būvdarbi. Šīs ielas posms no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam līdz 31. jūlijam ir slēgts satiksmei.
  11. Turpināsies Cukura ielas posma no Grīzupes līdz Nākotnes ielai infrastruktūras pārbūve. Cukura ielā, posmā no Grīzupes ielas līdz Nākotnes ielai, no 1. aprīļa līdz 15. novembrim ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
  12. Turpināsies Dorupes ielas pārbūves darbi. Līdz jūlijam ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
  13. Turpināsies būvdarbi Pērkones ielas galā – šeit daļēji atjaunos esošās autostāvvietas segumu, sakārtos satiksmes organizāciju un izbrauktuvē uz pludmali izbūvēs cieto segumu un nostiprinās kāpu nogāzes, lai mazinātu smilšu pārpūšanu. Ikviens aicināts ievērot transporta un gājēju kustības ierobežojumus, brīdinājuma zīmes un citas norādes vai signālus! Līdz jūnija vidum gājēju kustība uz un no pludmales pa Pērkones ielas izeju atsevišķos brīžos būs aizliegta.
  14. Turpināsies asfaltbetona ielas seguma pārbūve Liedaga ielas posmā līdz Jūrmalas parkam.
  15. Turpināsies asfaltbetona seguma atjaunošana Vaiņodes iela posmā no Ganību līdz Ventas ielai.
  16. Turpināsies asfaltbetona seguma atjaunošana Pērkones ielā no Uliha līdz Siguldas ielai.
  17. Turpināsies asfalta seguma atjaunošana Imantas ielā no Britu flotes līdz Turaidas ielai, Pulkveža Brieža ielā no Turaidas līdz Virsaiša ielai un Invalīdu ielā no Turaidas ielas līdz Karostas cietumam.
  18. Laivu ielā turpināsies ielas pārbūve.
  19. Turpināsies iekškvartālu ielu atjaunošana Vecliepājā, Tiesu ielā.
  20. Turpināsies iekškvartālu ielu atjaunošana Laumas mikrorajonā – Žagatu ielā un Tosmarē – Viršu ielā.
  21. Turpināsies iekškvartāla posma atjaunošana Dunikas ielā, posmā no Ganību ielas līdz Rojas ielai.
  22. Turpināsies iekškvartāla posma atjaunošana J. Janševska ielā, posmā no K. Valdemāra līdz Alejas ielai.
  23. Turpināsies asfalta seguma ielu bedrīšu remonts.
  24. Turpināsies ceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošana.
  25. Turpināsies betona bruģa seguma atjaunošana uz ietvēm pilsētas centrā.
  26. Turpināsies pilsētas lietus ūdens kanalizāciju sistēmu tīrīšana.
  27. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
  28. Turpināsies biroju ēkas Peldu ielā 5 pārbūve un teritorijas labiekārtošana.
  29. Ir pabeigta ēkas Dārza ielā 4/8 daļas pārbūve biroja vajadzībām, turpināsies dokumentu sagatavošana būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.
  30. Sāksies koncertestrādes un koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve.
  31. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

  Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963 vai sūtīt ziņu, izmantojot aplikāciju WhatsApp.

  Informāciju sagatavoja

  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
  Tālrunis: 63 404 775
  E-pasts: samd@liepaja.lv