Liepājas pašvaldība aicina topošos speciālistus pieteikties stipendijām5. oktobris, 2020Izglītība

  Tuvplānā redzams planšetdators un roka
  1 no 1No 5. oktobra līdz 5. novembrim studentiem tiek izsludināts konkurss uz Liepājas pašvaldības stipendiju.

  Lai sekmētu studējošo jauniešu pārcelšanos uz Liepāju, tādējādi nodrošinot pilsētu ar augsti kvalificētiem speciālistiem, no 5. oktobra līdz 5. novembrim studentiem tiek izsludināts konkurss uz Liepājas pašvaldības stipendiju saskaņā ar noteiktajām pilsētas prioritātēm.

  Šajā mācību gadā uz stipendijām var pretendēt topošie fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotāji, sitaminstrumentu spēles pedagogs, kā arī ārsti (t. sk. ģimenes ārsti) un aviācijas apkopes tehniķis.

  Studenti var pretendēt uz stipendiju šādā apmērā: pilna laika augstākās izglītības programmās studējošie – 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, maģistrantūrā studējošie – 75% no minimālās mēneša darba algas, savukārt doktorantūrā un rezidentūrā studējošie – 100% no minimālās mēneša darba algas. Pašvaldība piešķir un izmaksā stipendiju neatkarīgi no tā, vai pretendents papildus saņem arī valsts piešķirto stipendiju.

  Bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studiju programmās stipendiju izmaksā 9 mēnešus, rezidentūras studijās – 11 mēnešus.

  Stipendiju programma paredz, ka pēc studiju beigšanas stipendiātam Liepājas pašvaldībā jānostrādā vismaz pieci gadi.

  Uz Liepājas pašvaldības stipendiju var pretendēt pilna laika augstākās akadēmiskās izglītības vai pilna laika 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu studenti, sākot no 2. kursa, bet ārsta specialitātē – no 6. kursa.

  Stipendiju konkursam var pieteikties studenti vai rezidenti, kuri apgūst zināšanas Latvijas valsts akreditētajās izglītības iestādēs, neatkarīgi no personas deklarētās dzīvesvietas. Stipendijas piešķirs konkursa kārtībā. Priekšrocība saņemt stipendiju būs tiem studentiem, kuriem ir augstāka vidējā atzīme.

  Izsludinātajā pieteikšanās laikā, līdz 5. novembrim, pretendentam Liepājas Izglītības pārvaldē (klātienē, pa pastu vai elektroniski) jāiesniedz: aizpildīta pieteikuma veidlapa (.doc), norādot informāciju par sevi (vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontaktinformāciju un bankas kontu) un informāciju par studijām (studiju programmu, izglītības iestādi, studiju ilgumu, iegūstamo kvalifikāciju, zinātnisko grādu). Pieteikumam jāpievieno visi konkursā prasītie dokumenti, kas apliecina pretendenta studijas un izvēlēto darba vietu Liepājā.

  Aizpildīta pieteikuma veidlapa un citi nepieciešamie dokumenti jāiesniedz līdz 2020. gada 5. novembrim:

  • klātienē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē (Uliha ielā 36, 15. kabinetā) katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00;
  • nosūtot pa pastu, adresējot Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldei, Uliha ielā 36;
  • aizpildot pieteikumu elektroniski pašvaldības pieteikumu sistēmā.

  Plašāka informācija par programmu pieejama pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv, sadaļā Topošo speciālistu stipendiju programma.

  Papildu informācija

  Liepājas pilētas Izglītības pārvalde
  Tālrunis 63 424 534