Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Metu konkursu rezultāti

Vēsturiskās Vannu mājas pārbūve par SPA centru un teritorijas labiekārtošana 

2022. gadā Miķeļa Valtera ielā 13 esošās ēkas un zemes īpašnieks UAB “Liepojos kopos” sadarbībā ar Liepājas pilsētas būvvaldi izsludināja atklātu ideju metu konkursu, lai atrastu jaunbūvējamo ēku labāko funkcionālo, kompozicionālo un arhitektonisko risinājumu vēsturiskajai Vannu mājas jeb peldu iestādes ēkai un apkārt esošajam zemesgabalam. 

Žūrijas komisija, izvērtējot visus deviņus iesniegtos darbus metu konkursā par vēsturiskās Vannu mājas pārbūvi par SPA centru un iepazīstoties ar iedzīvotāju vērtējumu, pieņēmusi lēmumu par labāko ideju piedāvājumiem:

 • 1. vieta piešķirta darbam ar devīzi “SPA22”, izstrādātājs – pilnsabiedrība “ZGT”,
 • 2. vieta piešķirta darbam ar devīzi “AXI00”,  izstrādātājs – lietuviešu personības apvienība,
 • 3. vieta piešķirta darbam ar devīzi “DUN22”, izstrādātājs –  SIA “K IDEA”.

Skatīt: metu konkursa dokumentācija.

Liepājas Universitātes skvēra labiekārtojuma metu konkurss

Pašvaldība ir plānojusi pārkārtot satiksmes organizāciju, pārveidot piegulošo ielu telpas dizainu un labiekārtojumu pilsētas centrā – Liepājas Universitātes skvērā. Skvēra pārbūves ieceri ir paredzēts risināt atsevišķā būvprojektā un atsevišķu finansējuma avotu.

Lai izmaiņas pilsētas centrā veiksmīgāk īstenotu, 2021. gada vasarā būvvalde organizēja Liepājas Universitātes skvēra iespējamā labiekārtojuma metu konkursu. Konkursa dalībnieku piedāvātās idejas un priekšlikumi tiks izmantoti, lai sagatavotu precīzu uzdevumu skvēra būvprojekta izstrādei. Lasīt vairāk.

Konkursā darbus iesniedza trīs pretendenti:

 1. Priekšlikums ar devīzi 12 BRĀĻI skaidrojošais apraksts (.pdf)
 2. Priekšlikums ar devīzi RĀMI! un skaidrojošais apraksts (.pdf)
 3. Priekšlikums ar devīzi LVCLV

Kārļa Zāles laukuma metu konkurss

2019. gada sākumā pašvaldība rīkoja Kārļa Zāles laukuma telpisko koncepciju (metu), kā arī būvprojekta izstrādes un būvdarbu autoruzraudzības izmaksu konkursu. 

Dalībnieki bija aicināti iesniegt ne tikai priekšlikumus, kā laukumu pārveidot par kvalitatīvu, ilgtspējīgu, funkcionālu, drošu un ērti lietojamu publisko ārtelpu, bet arī iespējamā būvprojekta izmaksas atbilstoši darba uzdevumam „Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā”.

Pašvaldība, piesaistot ES fondu līdzekļus, ir iecerējusi ne tikai sakārtot laukuma teritoriju, bet arī pārbūvēt Vecās ostmalas ieliņas starp Jūras ielu un Tirdzniecības kanālu no Tramvaja tilta līdz Graudu ielai.

Konkursam tika iesniegti divi priekšlikumi. Par labāko žūrija atzina priekšlikumu, kura devīze ir “AM:PM”.

Uzvarētāju devīzes “AM:PM” autori ir SIA "Via FUTURE" un SIA “Ainavists”; savukārt otra meta, ar devīzi “LPJID”, autori ir SIA "LAAGA ARCHITECTS”, SIA “Ainavu projektēšanas birojs ALPS”, SIA “E. Daniševska birojs” un SIA “City Playground”.

 1. Piedāvājums ar devīzi “AM:PM” 
  AM:PM skaidrojošais apraksts (PDF fails, 3 MB)
  AM:PM planšete (PDF fails, 134 MB)

 2. Piedāvājums ar devīzi “LPJID”
  LPJID skaidrojošais apraksts (PDF fails, 3 MB)
  LPJID planšete (PDF fails, 184 MB)

Metu konkurss par Zirgu salas labiekārtojumu

2014. un 2015. gadā būvvalde organizēja metu konkursu „Brīvdabas sporta un aktīvā atpūtas centrs Zirgu salā, Liepājā”.

Metu konkursā tika iesniegti trīs piedāvājumi: ar devīzēm „V999”, „SLITA” un „VIKA ANKALA”. Konkursā uzvarēja piedāvājums ar devīzi „V999”, ko bija izstrādājis SIA “VINCENTS” (Jurģis Vizulis, Ojārs Šablovskis, Jūlija Kononova, Laura Meija, Signe Tauriņa).

Kopš 2015. gada, atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes projektam, turpinās Zirgu salas attīstība, lai šo dabas un ainaviskajām vērtībām bagāto teritoriju pievienotu pilsētas publisko ārtelpu sarakstam un radītu iecienītu un pievilcīgi vietu pilsētnieku atpūtai, apvienojot sportiskās aktivitātes ar dabas izzināšanas iespējām, saglabājot un nodrošinot ilgtspējīgu apsaimniekošanu dabas lieguma Natura 2000 teritorijai. Dabas aizsardzības pārvaldes projektā ir ņemtas vērā salas attīstības idejas, struktūra, funkcionālais zonējums, arhitektoniskie, ainaviskie un citi risinājumi, ko piedāvāja metu konkursa uzvarētāji.

Metu konkurss par Laumas rajona iekškvartāla renovāciju

2014. gadā tika organizēts metu konkurss par iekškvartāla renovāciju starp Krūmu, Siļķu, Mežu un Žagatu ielu.

Konkursam tika iesniegti pavisam trīs darbi – ar devīzēm: “Oāze”, “Aizvēja ielokā” un “Putnu ieleja”. Konkursā uzvarēja piedāvājums ar devīzi „Putnu ieleja”, autori – SIA “Gaiss arhitekti”, Kārlis Melzobs un Arnita Melzoba.

 1. Piedāvājums ar devīzi "Putnu ieleja" (PDF fails, 3 MB)
  Piedāvājuma "Putnu ieleja" paskaidrojuma raksts (PDF fails, 2 MB)
 2. Piedāvājums ar devīzi Azvēja lokā" (ZIP fails, 15 MB)
  Piedāvājums ar devīzi Azvēja lokā" (PDF fails, 6 MB)
 3. Piedāvājums ar devīzi "Oāze" (ZIP fails, 12 MB)
  Piedāvājuma "Oāze" paskaidrojuma raksts (ZIP fails, 2 MB)

Papildu informācijai

Iveta Ansone
Arhitekte
Tālrunis: 63 404 411
E -pasts: iveta.ansone@liepaja.lv

Gunta Šnipke
Arhitekte
Tālrunis: 63 404 772
E -pasts: gunta.snipke@liepaja.lv

 • Atjaunots:
 • 9. septembris, 2022