Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldības izstrādātās vadlīnijas

Pašvaldība izstrādā vadlīnijas, koncepcijas, kā arī organizē metu jeb skiču konkursus, kas palīdz iegūt precīzāku priekšstatu par kādas attīstības ieceres vizuālo, finansiālo vai tehnisko risinājumu. Šie dokumenti palīdz projektētājiem un būvniekiem.

Taču ar šiem dokumentiem ir ieteicams iepazīties ikvienam, kas plāno uzsākt uzņēmējdarbību, veikt būvniecību, iegādāties nekustamo īpašumu, veikt cita rakstura darbību konkrētā Liepājas pilsētas teritorijā.

Vadlīnijas koku aizsardzībai būvobjektā

Veicot būvdarbus, jāievēro vides aizsardzības pasākumi. Liepājas pašvaldības ir izstrādājusi vadlīnijas koku aizsardzībai būvobjektā.

Gadījumos, kad nepieciešama pilsētā augošo koku ciršana un apzāģēšana, tam nepieciešams saņemt atļauju. Gadījumos, kad koku ciršana vai apzāģēšana paredzēta būvniecības projektā, atsevišķa atļauja nav jāsaņem.

Vides pieejamības vadlīnijas

Lai informētu Latvijas iedzīvotājus un uzņēmējus par vides pieejamības kritērijiem, kas ir svarīgi gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan māmiņām ar bērnu ratiem un senioriem, apvienība Apeirons radījusi informatīvu materiālu – Vides pieejamības vadlīnijas.

Visos teritorijas attīstības plānošanas līmeņos tiek izstrādāti tematiskie plānojumi un noteikti to darbības termiņi. Tematiskos plānojumus ievēro, izstrādājot citus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.