Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Miršanas fakta reģistrācija

Cilvēka nāves gadījumā nepieciešams:

  • apliecināt un reģistrēt miršanas faktu,
  • saņemt miršanas apliecību,
  • jāveic mirušā apglabāšana.

Miršanas faktu konstatē un šī fakta apliecinošu dokumentu izsniedz ģimenes ārsts vai medicīnas iestāde.

Saņemot medicīnisko apliecību par nāves cēloni, par miršanas faktu jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļā.

Cilvēkam, kurš paziņo par miršanas faktu, jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz:

  • mirušā personu apliecinošs dokuments (pase un ID karte, ja izsniegti abi),
  • medicīniskā apliecība par nāves iestāšanos vai citu dokumentu, kas apliecina miršanas

Par miršanas faktu jāpaziņo ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

Miršanas apliecības saņemšana

Pēc miršanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļa tajā pašā dienā izsniedz miršanas apliecību.

Miršanas apliecība ir nepieciešama mantojuma lietu kārtošanai, kapavietas saņemšanai un citiem gadījumiem.

Miršanas reģistrācija un apliecības izsniegšana ir bez maksas.

Apbedīšanas pabalsts

Tiesības saņemt vienreizēju apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi persona, kurai nav tiesību uz valsts noteikto apbedīšanas pabalstu un kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā.

Plašāka informācija par apbedīšanas pabalstu.

Kontaktinformācija

Inga Meldrāja
Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Tālrunis: 63 427 014
E-pasts: inga.meldraja@liepaja.lv

Plašāka informācija par mirušo apbedīšanu pieejama valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv