Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nomas zemes – karte

Liepājas pašvaldības īpašumā esošās zemes ir iespējams nomāt vai iegūt uz to apbūves tiesības (izsoles ceļā).

Lai ērtāk pārlūkotu pieejamās pašvaldības zemes, tās vienkopus var apskatīt interaktīvā lietotnē – kartē.

Kartes lietotnes izmantošana

Izmantojot dažādus kartes slāņus, skatu veidus un rīkus, var uzskatāmi redzēt, kurā vietā pilsētas teritorijā atrodas brīva, aizņemta vai daļēji iznomāta pašvaldības īpašumā esoša zeme.

Īpašumus iespējams meklēt pēc adreses, kadastra apzīmējuma vai izvēloties vietu kartē.

Kartē ir ietverts ielu sarkano līniju slānis, teritorijas plānojuma jeb atļautās izmantošanas slānis, Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) teritorijas un Liepājas ostas teritorijas slānis.

Nomas vai apbūves tiesības izsoles ierosināšana

Pašvaldības zemesgabalu noma

Pašvaldība tās īpašumā esošo zemi var iznomāt vai nodot apbūvei, rīkojot izsoli. Lai pieteiktos nomāt pašvaldības zemi, Liepājas valstspilsētas pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par vēlmi nomāt vai iegūt apbūves tiesības.

Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods (juridiskām personām – nosaukums un reģistrācijas Nr.) un kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese), kā arī zemes vienības kadastra apzīmējums. Iesniegumā jāiekļauj informācija par plānoto darbību noskatītajā zemesgabalā.

Pēc iesnieguma izskatīšanas Liepājas pašvaldība izvērtēs, vai pirms tam nav veicama īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā un plānotās darbības atbilstību. Pēc tam tiks uzsākta izsoles organizēšana.

Pozitīva lēmuma gadījumā pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā “Izsoles” tiks publicēti izsoles noteikumi. Izsolē var piedalīties ikviens interesents, kurš atbilst izsoles noteikumiem.

Iesniegumu var iesniegt:

  • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” www.latvija.lv,
  • nosūtot uz e-pastu: pasts@liepaja.lv, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu,
  • klātienē Liepājas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centros Rožu ielā 6 un Peldu ielā 5,
  • pa pastu, adresējot Nekustamā īpašuma pārvaldei, Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401.

Liepājas SEZ teritorijā esošo zemju noma

Par zemesgabaliem, kuri atrodas Liepājas SEZ teritorijā, jāvēršas Liepājas SEZ pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā, e-pasts: lsez@lsez.lv.

Noderīgi

Papildu informācija

Inga Krivcova
Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste
Nekustamā īpašuma pārvalde
Tālrunis: 63 404 753
E-pasts: inga.krivcova@liepaja.lv

  • Atjaunots:
  • 12. janvāris, 2023