Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts veselības aprūpei

Pabalsts veselības aprūpei ir pašvaldības sociālais pabalsts, kas paredzēts ar veselības aprūpi saistīto izdevumu daļējai apmaksai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa laikposmā.

Pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā šādu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu daļējai apmaksai par:

 • Latvijas zāļu reģistrā iekļauto zāļu iegādi;
 • par zobu ārstēšanas, protezēšanas, zobu higiēnas pakalpojumu;
 • par pacienta līdzmaksājumu par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
 • par ārsta speciālista konsultāciju, medicīnisko rehabilitāciju, maksas diagnostiskiem, ambulatoriem un stacionāriem pakalpojumiem;
 • par redzi un dzirdi koriģējošu preču iegādi.

Veselības aprūpes pabalstu piešķir personai (ģimenei), kura deklarēta Liepājas pilsētā, pabalsta piešķiršanas apmērs ir ne vairāk par 75 eiro vienai personai un ne vairāk par 145 eiro ģimenei (pabalsta apmērs vienas personas mājsaimniecībai, kurā ir valsts vecuma pensijas vecumu sasniegusi persona vai persona ar invaliditāti un kura saimnieko atsevišķi, ir līdz 150 eiro , un ne vairāk kā 300 eiro vairāku personu mājsaimniecībai, kurā visas personas ir valsts vecuma pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar invaliditāti, un šo personu aizgādībā vai aizbildnībā ir bērni).

Veselības aprūpes pabalstu ir tiesības saņemt:

 • normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.

Veselības aprūpes pabalsta saņemšanai persona Sociālajā dienestā:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokumentu (pase vai ID karte);
 • jāiesniedz iesniegums, kuru parakstot, pabalsta pieprasītājs dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par personu (ģimeni), kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai;
 • iesniedz veselības aprūpes pakalpojuma, medikamentu vai briļļu iegādes izdevumus apliecinošus dokumentus (kases čeks, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķins) vai dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, medikamentu vai pakalpojuma nosaukums un cena.

Pabalsta veselības aprūpei piešķiršanas kārtību nosaka: Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. "16 Liepājas valstspilsētas pašvaldības papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu piešķiršanas saistošie noteikumi".

*** Pakalpojuma "Veselības aprūpes pabalsts" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

 • Atjaunots:
 • 21. novembris, 2023