Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par teritorijas plānošanas dokumentiem

Liepājas pilsētas teritorijas ilgtspējīgai, efektīvai un līdzsvarotai attīstībai ir izstrādāti savstarpēji saskaņoti attīstības plānošanas dokumenti nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī.

Teritorijas plānojuma informācija apkopotā veidā (uz kartes/dažādos līmeņos) ir pieejama Teritorijas plānojuma ģeogrāfiskās informācijas sistēmas pārlūkā. Ievadot pārlūka meklētājā kāda zemes gabala adresi vai kadastra numuru, Jums ir iespējas apskatīt tā apbūves noteikumus, atļauto izmantošanu un citu informāciju, kas ietverta teritorijas plānojumā.

Ikvienam, kurš plāno attīstīt uzņēmējdarbību, veikt būvniecību, iegādāties nekustamo īpašumu vai veikt cita rakstura darbību konkrētā Liepājas pilsētas teritorijā, nepieciešams iepazīties ar plānošanas dokumentiem, lai saprastu, vai iecerētā darbība atbilst pilsētas noteiktajiem teritorijas lietošanas mērķiem.

Liepājā pašvaldības līmenī ir izstrādāts un apstiprināts teritorijas plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi, tematiskie plānojumi, kā arī citi dokumenti, kas nosaka pilsētas teritoriju attīstības virzienus un atļautos izmantošanas veidus.

Pilsētas teritorijas plānojuma dokumenti kopā ar Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, Liepājas pilsētas attīstības programmu veido vienotu Attīstības plānošanas kopumu.

  • Atjaunots:
  • 26. aprīlis, 2021