Pašvaldības atbalsta programmas speciālistiem

Liepājas pašvaldība ir izstrādājusi vairākas atbalsta programmas topošajiem un esošajiem speciālistiem, kas darbojas pilsētai nozīmīgās jomās – veselības, kultūras, sporta, izglītības, sociālajā, aizsardzības un iekšlietu jomā.