Pašvaldības dzīvokļa īrēšana

2. Īres līguma pagarināšana

Pašvaldības dzīvokļa īres līgums

Pašvaldības dzīvojamās telpas tiek izīrētas, slēdzot līgumu uz laiku līdz desmit gadiem, ko nosaka Dzīvokļu komisija.

Īres līgumā tiek iekļauts punkts, kas paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu, ja tiek pildīti līguma nosacījumus un īrniekam vai ģimenes locekļiem nepieder citas dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas.

Īrniekam, tuvojoties līgumā noteiktajam termiņam, Nekustamā īpašuma pārvaldes Mājokļu nodaļā jāiesniedz iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.

Sociālā dzīvokļa īres līgums

Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli (t.i., tās atbilst noteiktajam maznodrošināto personu lokam).

Līguma pagarināšanai Nekustamā īpašuma pārvaldes Mājokļu nodaļā iesniedzams iesniegums.

Konsultācijas un dokumentus iesniegšana

Nekustamā īpašuma pārvaldes Mājokļu nodaļa
Adrese: Peldu iela 5, otrais stāvs
Tālrunis uzziņām: 63 404 711 vai 63 404 714.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Nekustamā īpašuma pārvaldē:

Pirmdiena: 8.30–18.00
Otrdiena: 8.30–17.00
Trešdiena: 8.30–17.00
Ceturtdiena: 8.30–17.00
Piektdiena: 8.30–16.00

Pārtraukums no 12.00–13.00

Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 1 (vienu) stundu.