Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldības dzīvokļa īrēšana

2. Īres līguma pagarināšana

Pašvaldības dzīvokļa īres līgums

Pašvaldības dzīvojamās telpas tiek izīrētas, slēdzot līgumu uz laiku līdz desmit gadiem, ko nosaka Dzīvokļu komisija.

Īrniekam, tuvojoties līgumā noteiktajam termiņam, Nekustamā īpašuma pārvaldes Mājokļu nodaļā jāiesniedz iesniegums par jauna dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu.

Īres līgumā tiek iekļauts punkts, kas paredz īrnieka tiesības prasīt jauna īres līguma noslēgšanu par dzīvojamās telpas turpmāku lietošanu, ja īrnieks pilda līguma nosacījumus, īrniekam vai ģimenes locekļiem nepieder citas dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas un nav zuduši apstākļi, uz kuru pamata dzīvoklis izīrēts. Ja iesniegums iesniegts nokavēti, to izskata, ja Komisija savlaicīga iesnieguma neiesniegšanas iemeslus atzinusi par attaisnojošiem.

Pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īrnieka nāves gadījumā vai dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, kurš kopā ar īrnieku saņēmis palīdzību atbilstoši normatīvajam aktam Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un ir iekļauts īres līgumā, pastāvīgi dzīvo un ir deklarējis dzīvesvietu šajā dzīvojamā telpā, ir tiesīgs prasīt, lai ar to tiek noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums iepriekšējā īrnieka vietā, ja šai personai vai ģimenes loceklim nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja.

Sociālā dzīvokļa īres līgums

Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par diviem gadiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli (t.i., tās atbilst noteiktajam maznodrošināto personu lokam). Sociālais dienests ik pēc sešiem mēnešiem pārliecinās, vai nav zuduši apstākļi, uz kuru pamata sociālais dzīvoklis izīrēts attiecīgajai personai (ģimenei).

Līguma pagarināšanai Nekustamā īpašuma pārvaldes Mājokļu nodaļā iesniedzams iesniegums.

Konsultācijas un dokumentus iesniegšana

Nekustamā īpašuma pārvaldes Mājokļu nodaļa
Adrese: Peldu iela 5, otrais stāvs
Tālrunis uzziņām: 63 404 711 vai 63 404 714.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Nekustamā īpašuma pārvaldē:

Pirmdiena: 8.30–18.00
Otrdiena: 8.30–17.00
Trešdiena: 8.30–17.00
Ceturtdiena: 8.30–17.00
Piektdiena: 8.30–16.00

Pārtraukums no 12.00–13.00

Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 1 (vienu) stundu.

  • Atjaunots:
  • 25. septembris, 2023