Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Tirdzniecība publiskās vietās

3. Iesnieguma iesniegšana un konsultācijas

Iesniegumu ar pielikumiem atļaujas saņemšanai var iesniegt elektroniski:

Pārtraukums katru dienu no plkst. 12.30 līdz 13.00.

Konsultāciju par tirdzniecības atļaujām var saņemt pie klientu apkalpošanas speciālista:

Izsniegtajai atļaujai jāatrodas ielu tirdzniecības sniegšanas vietā.

Ielu tirdzniecības organizēšanu un nodevas apmaksas kārtību nosaka

  • Atjaunots:
  • 29. decembris, 2023