Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Tirdzniecība publiskās vietās

2. Nodevas apmaksa

Veikt un organizēt ielu tirdzniecību publiskās vietās ir atļauts tikai pēc nodevas samaksas un saņemot pašvaldības atļauju.

Nodevas apmērs atkarīgs no tirdzniecības veida un preču grupas, kas noteikts Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā”.

Nodevas apmaksas rekvizīti

Saņēmējs: Liepājas Centrālā administrācija
Reģ. Nr.: 90000063185
Norēķinu konts: LV09UNLA0010188888888
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Maksājuma mērķis: jānorāda rēķina numurs vai personas vārds, uzvārds / komersanta nosaukums, tirdzniecības veids un tirdzniecības vietas adrese.

  • Atjaunots:
  • 1. novembris, 2023