Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Energoresursu atbalsts1. oktobris, 2022Pašvaldība

  Saistībā ar energoresursu cenu kāpumu, aicinām katru – iedzīvotājus, uzņēmējus, darbiniekus, ēku apsaimniekotājus – piedomāt par energoefektivitātes pasākumiem, kādus risinājumus var veikt, lai samazinātu energoresursu patēriņu un esošās enerģijas lietderīgu izmantošanu.

  1. Aktivitātes pirms un apkures sezonā

  Pirms un apkures sezonas laikā ir īstais laiks piedomāt pie tā, lai jaunais apkures periods būtu ar iespējami zemākām izmaksām. Visefektīvāk ir siltināt ēkas norobežojošās konstrukcijas, patēriņu samazinot par aptuveni 50 %, bet, ja process vēl nav uzsākts, tad tas jāplāno izdarīt nākamajā gadā. Šobrīd var piedomāt pie citiem aspektiem, kas saistās ar apkuri. Skatīt: Kā vislabāk sagatavoties apkures sezonai?

  2. Vadlīnijas īstermiņa un ilgtermiņa enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumiem

  Uzņēmumu, iestāžu un kapitālsabiedrības ēku apsaimniekotajiem, kā arī darbiniekiem ir iespēja ar dažādām rīcībām ietaupīt energoresursus gan īstermiņā, gan īstermiņā. Skatīt: vadlīnijas enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumiem

  3. Valsts atbalsts energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai

  Valsts izstrādājusi atbalsta programmu energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu.

  • Ja izmanto centralizēto siltumapgādi vai dabasgāzi – atbalsts būs piemērots automātiski rēķinos, atsevišķi tas nav jāpiesaka.
  • Ja apkurei izmanto malku, granulas, briketes vai elektroenerģiju (ja patēriņš mēnesī ir vairāk nekā 500 kWh) – lai saņemtu valsts atbalstu kompensācijai pieteikumus var iesniegt elektroniski vai klātienē pēc pieraksta. 

  Pieteikumus var iesniegt no 1. oktobra, izņemot par apkuri ar elektroenerģiju, kam iesniegumus var iesniegt no 1. novembra.

  Pieteikšanās kārtība elektroniski

   Pieteikumus var iesniegt elektronisko pieteikumu sistēmā epakalpojumi.lv.

  Aicinām aizpildīt pieteikumu elektroniski, lai neveidotos garas rindas klātienē un primāri varētu apkalpot iedzīvotājus, kuriem nav pieeja e-pakalpojumiem.

  Pieteikšanās klātienē (ja nav pieeja e-pakalpojumiem)

  Tie, kuriem nav iespēja pieteikumu aizpildīt elektroniski, no 3. oktobra varēs ierasties klātienē Rožu ielā 6 vai Peldu ielā 5, kur tiks apkalpoti pēc iepriekšēja pieraksta.

  No 29. septembra iedzīvotāji varēs zvanīt pa tālruņa numuriem un pieteikties rindā uz klātienes konsultāciju un dokumentu iesniegšanu:

  • tālrunis 25 780 904 – klientu apkalpošanas centrs Rožu ielā 6,
  • tālrunis 25 780 905 – klientu apkalpošanas centrs Peldu ielā 5.

  Noderīgi

  4. Liepājas pašvaldības mājokļa pabalsts

  Lai uzlabotu mājokļa pabalsta pieejamību un sniegtu lielāku atbalstu iedzīvotājiem dēļ energoresursu cenu pieauguma, no šā gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. maijam Liepājas Sociālais dienests mājokļa pabalsta aprēķinam piemēros augstāku koeficientu, kas dos iespēju kvalificēties mājokļa pabalstam plašākam iedzīvotāju lokam ar nedaudz augstākiem ienākumiem kā līdz šim.

  Mājokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais atbalsts mājsaimniecībām.

  Pabalstu var pieprasīt mājsaimniecība, kura dzīvo savā īpašumā vai īrētā mājoklī un tur ir deklarējusi savu dzīvesvietu (jāiesniedz apstiprinājums). Lai pieprasītu mājokļa pabalstu, vienai no mājsaimniecības personām nepieciešams vērsties Sociālajā dienestā. 

  Uzzināt vairāk

  Konsultācijai un saziņai

  • Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļa, E. Veidenbauma ielā 3 (101. kabinets). Tālrunis: 63 489 647 vai 63 489 652
  • Sociālā dienesta filiāle, Ģ. Baloža ielā 1, 1. kabinetā. Tālrunis: 63 456 185
  • Sociālā dienesta filiāle, Krūmu ielā 41/43. Tālrunis: 63 426 044

  5. Energopārvaldība Liepājas valstspilsētas pašvaldībā

  Energoresursu patēriņa uzraudzība ir svarīga jebkurā pašvaldībā, kuras pārziņā ir dažādu iestāžu ēkas ar ievērojamu energoresursu patēriņu, kas
  atspoguļojās arī pašvaldības ikmēneša izdevumos.

  Lielu uzmanību energoefektivitātei Liepājas pašvaldība pievērsa 2007.gadā, kad sāka gatavot projektu pieteikumus ERAF programmā (18 pašvaldības iestāžu ēkas) un apstiprināja saistošos noteikumus daudzdzīvokļu māju renovācijas līdzfinansēšanai. Mazliet vēlāk tika apstiprināta dalība KPFI projektos, kur tika renovētas 26 pašvaldības iestāžu ēkas.

  Uzzini vairāk par energopārvaldību Liepājas pilsētas pašvaldībā