Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Koku ciršanas atļauja

3. Atļaujas apmaksa un rekvizīti

Gadījumos, ja tiek likvidēti vērtīgi koki, pirms ciršanas atļaujas saņemšanas nepieciešams atlīdzināt zaudējumus par bioloģiskās daudzveidības samazināšanu pilsētā, ko nosaka Apstādījumu uzraudzības komisija.

Zaudējumu atlīdzība ieskaitāma Liepājas pašvaldības administrācijas speciālā budžeta Vides aizsardzības fonda kontā:

Saņēmējs: Liepājas Centrālā administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Konta numurs: LV50UNLA0051302501110
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Maksājuma mērķis: Par koka(-u) ciršanu (vietas adrese).

  • Atjaunots:
  • 31. oktobris, 2023