Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Koku ciršanas atļauja

1. Kad ir atļauta koku ciršana

Koku ciršanai Liepājas pilsētas teritorijā nepieciešama speciāla atļauja un to izsniedz noteiktos gadījumos.

Lai veiktu tikai koku zaru apzāģēšanu, nav nepieciešams saņemt pašvaldības atļauju, bet šo darbu veikšana jāuztic profesionālam koku kopējam jeb arboristam.

Koku ciršanu, saņemot ciršanas atļauju, var veikt gadījumos, ja koki:

  • ir nokaltuši vai inficēti;
  • apdraud iedzīvotājus, īpašumu vai satiksmes drošību;
  • nav iespējams kokus saglabāt saskaņā ar plānoto būvniecību.

Par darbu veikšanu bez saskaņojuma var saņemt administratīvu sodu.

Koku ciršanai atļauja nav nepieciešama, ja:

  1. Paredzēts izcirst augļu kokus vai kokus, kuru celma caurmērs nepārsniedz 20 centimetrus;
  2. Ja koki aug teritorijā, kur tas aizliegts saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 61. pantu;
  3. Avārijas situācijā, ja koks ir aizlūzis, to ir atļauts nozāģēt bez atļaujas. Šādā gadījumā koks iepriekš jānofotografē no trīs skatu punktiem, lai nosakāma tā bīstamība. Par faktu informējama arī Apstādījumu uzraudzības komisija.

Koku ciršana pilsētā aizliegta no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam. Uzzināt vairāk. 

Saistošie normatīvie akti par koku ciršanas kārtību

Jautājumiem un konsultācijām

Konsultācijas par koku ciršanu var saņemt, zvanot Liepājas būvvaldei pa tālruni: 63 404 418 vai rakstot: apstadijumu.komisija@liepaja.lv.

  • Atjaunots:
  • 1. jūnijs, 2022