Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Mikrorajonu pagalmu labiekārtošana

2. Soli pa solim līdz labiekārtotam pagalmam

  1. Jāorganizē mājas kopīpašnieku sapulce, kurā iedzīvotājiem jāpieņem kopējs lēmums (50% + 1 balss) par sava pagalma labiekārtošanu.
  2. Iedzīvotājiem jāvienojas par labiekārtošanas darbiem, vēlmēm un vajadzībām, kā arī jāvienojas par personu, kura būs tiesīga iesniegt projekta iesniegumu un ar pašvaldību slēgt līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.
  3. Jāslēdz līgums ar projektētāju, kurš sagatavos nepieciešamo dokumentāciju, tostarp, vizualizācijas, labiekārtojuma plānu un tehnisko projektu.
  4. Jāiesniedz projekts saskaņošanai Būvvaldē, nepieciešamības gadījumā projekts jāprecizē, jālabo vai jāpapildina.
  5. Jāizvēlas būvdarbu veicējs.
  6. Projekts ir gatavs iesniegšanai līdzfinansējuma konkursā.