Mikrorajonu pagalmu labiekārtošana

3. Projektu konkursa rezultāti

2021. gads

Atbalstīti 8 projekta pieteikumi, kuros paredzēts labiekārtot 16 dzīvojamām mājām piesaistītos zemesgabalus un 3 iznomājamās pašvaldības teritorijas. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai – 939 319,02 eiro, , kā arī pašvaldība 100% kompensēja būvuzraudzību par summu 16 480,00 eiro (bez PVN).

2020. gads

Atbalstīti 6 projekta pieteikumi, kuros paredzēts labiekārtot 16 dzīvojamām mājām piesaistītos zemesgabalus un 4 iznomājamās pašvaldības teritorijas. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai – 1 325 456,69 eiro, kā arī pašvaldība 100% kompensēja būvuzraudzību par summu 26 984,00 eiro (bez PVN).

2019. gads

Atbalstīti 6 projektu pieteikumi, kuros paredzēts labiekārtot 14 dzīvojamām mājām piesaistītos zemesgabalus un 2 iznomājamās pašvaldības teritorijas. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai – 994 560,74 eiro, kā arī pašvaldība 100% kompensēja būvuzraudzību par summu 32 100,00 eiro (bez PVN).

2018. gads

Atbalstīti 11 projektu pieteikumi, kuros paredzēts labiekārtot 16 dzīvojamām mājām piesaistītos zemesgabalus un 3 iznomājamās pašvaldības teritorijas. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai – 799 962,00 eiro, kā arī pašvaldība 100% kompensēja būvuzraudzību par summu 67 122,23 eiro.

2017. gads

Atbalstīti 10 projektu pieteikumi, kuros paredzēts labiekārtot 17 dzīvojamām mājām piesaistītos zemes gabalus un 1 iznomājamo zemes gabala daļu. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai – EUR 909 263, 19  eiro, kā arī pašvaldība 100% kompensēja būvuzraudzību par summu 52 657, 70 eiro.

2016. gads

Atbalstīti un ieviesti 7 projekti, kas ietvēra 22 dzīvojamo māju zemesgabalu labiekārtošanu. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai – EUR 690 689,00.

2015. gads

Atbalstīti un ieviesti 14 projekti, kas ietvēra 23 dzīvojamo māju zemesgabalu labiekārtošanu. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai – EUR 763 000,00 EUR.

2014. gads

Atbalstīti un ieviesti 26 projekti, kas ietvēra 34 dzīvojamo māju zemesgabalu labiekārtošanu. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai 2014. gadā – EUR 855 558,77.

2013. gads

Atbalstīti un ieviesti 20 projekti, kas ietvēra 21 dzīvojamo māju zemesgabala labiekārtošanu. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai – EUR 403 013,74.

  • Publicēts:
  • 28. jūnijs, 2021