Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Mikrorajonu pagalmu labiekārtošana

3. Projektu konkursa rezultāti

2024. gads

Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai sastādīja 339244 eiro. Iesniegti 7 projektu pieteikumi. Atbalstīti 2 projektu pieteikumi, kuros paredzēts realizēt triju dzīvojamo māju piesaistītās teritorijas par summu 325755,60 eiro. Pašvaldība organizē cenu aptauju par būvuzraudzības veikšanu.

2023. gads

Atbalstīti 5 projektu pieteikumi, kuros realizēts piecu dzīvojamo māju piesaistītās teritorijas par summu 507 380,13 eiro, kā arī pašvaldība 100% kompensēja būvuzraudzību par summu 15 150,00 eiro (bez PVN). Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai sastādīja 542 499,00 eiro. 

2022. gads

Iesniegti 5 projekta pieteikumi. Saistībā ar nepietiekamo projektu konkursa finansējuma apjomu līdzfinansējums projekta pieteicējiem netika piešķirts. 2022. gada budžetā tika paredzēts kopējais finansējums 30 000 eiro un tas, kā ierasts, netika papildināts ar SIA “Liepājas enerģija” pašvaldības dividendēm no pērnā gada uzņēmuma peļņas, kas ik gadu tika atvēlētas šim konkursam. Tās novirzītas biomasas katlu mājas būvniecībai Liepājā, ņemot vērā dabasgāzes cenas straujo kāpumu, kā arī Krievijas iebrukumu Ukrainā, kas būtiski ietekmē energoresursu cenas un, iespējams, ietekmēs arī turpmāku pieejamību.

2021. gads

Atbalstīti 8 projekta pieteikumi, kuros paredzēts labiekārtot 16 dzīvojamām mājām piesaistītos zemesgabalus un 3 iznomājamās pašvaldības teritorijas. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai – 939 319,02 eiro, , kā arī pašvaldība 100% kompensēja būvuzraudzību par summu 16 480,00 eiro (bez PVN).

2020. gads

Atbalstīti 6 projekta pieteikumi, kuros paredzēts labiekārtot 16 dzīvojamām mājām piesaistītos zemesgabalus un 4 iznomājamās pašvaldības teritorijas. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai – 1 325 456,69 eiro, kā arī pašvaldība 100% kompensēja būvuzraudzību par summu 26 984,00 eiro (bez PVN).

2019. gads

Atbalstīti 6 projektu pieteikumi, kuros paredzēts labiekārtot 14 dzīvojamām mājām piesaistītos zemesgabalus un 2 iznomājamās pašvaldības teritorijas. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai – 994 560,74 eiro, kā arī pašvaldība 100% kompensēja būvuzraudzību par summu 32 100,00 eiro (bez PVN).

2018. gads

Atbalstīti 11 projektu pieteikumi, kuros paredzēts labiekārtot 16 dzīvojamām mājām piesaistītos zemesgabalus un 3 iznomājamās pašvaldības teritorijas. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai – 799 962,00 eiro, kā arī pašvaldība 100% kompensēja būvuzraudzību par summu 67 122,23 eiro.

2017. gads

Atbalstīti 10 projektu pieteikumi, kuros paredzēts labiekārtot 17 dzīvojamām mājām piesaistītos zemes gabalus un 1 iznomājamo zemes gabala daļu. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai – EUR 909 263, 19  eiro, kā arī pašvaldība 100% kompensēja būvuzraudzību par summu 52 657, 70 eiro.

2016. gads

Atbalstīti un ieviesti 7 projekti, kas ietvēra 22 dzīvojamo māju zemesgabalu labiekārtošanu. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai – EUR 690 689,00.

2015. gads

Atbalstīti un ieviesti 14 projekti, kas ietvēra 23 dzīvojamo māju zemesgabalu labiekārtošanu. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai – EUR 763 000,00 EUR.

2014. gads

Atbalstīti un ieviesti 26 projekti, kas ietvēra 34 dzīvojamo māju zemesgabalu labiekārtošanu. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai 2014. gadā – EUR 855 558,77.

2013. gads

Atbalstīti un ieviesti 20 projekti, kas ietvēra 21 dzīvojamo māju zemesgabala labiekārtošanu. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums programmas īstenošanai – EUR 403 013,74.

  • Publicēts:
  • 4. jūnijs, 2024