Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nevalstisko organizāciju projektu konkursi

1. Pilsoniskās sabiedrības organizāciju projektu konkurss

Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju (PSO) projektiem

PSO projektu līdzfinansēšanas konkursa mērķis ir atbalstīt pasākumus, kas veicina veselas, iekļaujošas un drošas vietējās sabiedrības attīstību, kā arī veicina vietējo kopienu attīstību un līdzdalību pilsoniskās sabiedrības veidošanā un veicina pilsoniskās sabiedrības organizāciju savstarpēju sadarbību (tīklošanos, aktivitāšu īstenošanu u.c.).

Pašvaldība finansējumu piešķir PSO projektu līdzfinansēšanai, tādēļ būtiska ir pašu organizāciju spēja piesaistīt finansējumu arī no citiem avotiem.

Aktuāli

Pieteikšanās projektu konkursam no 2024. gada 2. aprīļa līdz 26. aprīlim.

Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

  • pieprasītā līdzfinansējuma apmērs nedrīkst būt mazāks par 500 eiro un lielāks par 4000 eiro, nepārsniedzot 70% no projekta kopējām izmaksām,
  • aktivitātēm jānotiek Liepājas pilsētā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Liepājas pilsētas iedzīvotājiem,
  • projekta aktivitātes tiek īstenotas konkursa izsludināšanas gadā un atbilstoši noteiktajām prioritātēm, ja projektu izvērtēšanas komisija nav noteikusi citādi.

Projektu konkursa rezultāti

Jautājumiem un konsultācijām

Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļa
Liepājas Centrālā administrācija
E-pasts: nvo@liepaja.lv

  • Publicēts:
  • 28. marts, 2024