Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par pašvaldības administrāciju

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un citus pašvaldības nolikumā noteiktos uzdevumus.

Pašvaldības administrāciju vada pašvaldības izpilddirektors.

Pašvaldības administrācijas organizatoriskā struktūra

Pašvaldības administrācijas nolikums.

Ierobežotas pieejamības informācijas saraksts.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, ir izveidoti divi Apmeklētāju pieņemšanas centri:

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Pašvaldības administrācija sadalīta vairākās nodaļās, kas atbild katra par savu jomu:

Liepājas pašvaldības darbiniekiem savā darbā jāievēro profesionālās ētikas pamatprincipi un vispārējās uzvedības normas.

Novērtē klientu servisu Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā.

  • Atjaunots:
  • 21. marts, 2023