Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Saistošo noteikumu projektu apspriešana

Pašvaldību likuma 46. panta trešā daļa par saistošo noteikumu izstrādi nosaka, ka saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu pašvaldības noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām.

Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopo un atspoguļo šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot tālāk izskatīšanai pašvaldības domes komitejās un domes sēdē.

Šo kārtību nepiemēro saistošo noteikumu projektam par pašvaldības budžetu un šo noteikumu projektam teritorijas plānošanas jomā.

Arhīvs

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstiski var iesniegt:

  • pieteikumi.liepaja.lv sistēmā (lai iesniegu savu priekšlikumu nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv ar savu bankas kontu vai e-parakstu),
  • elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz e-pastu: pasts@liepaja.lv,
  • nosūtot Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijai pa pastu uz adresi: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401,
  • klātienē iesniedzot Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centros Rožu ielā 6 un Peldu ielā 5.
  • Atjaunots:
  • 3. janvāris, 2024