Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālā dienesta kontakti

Liepājas Sociālais dienests
Adrese: E. Veidenbauma ielā 3, Liepāja LV-3401
Reģistrācijas numurs: 90000035266
Plašāka informācija: Sociālais atbalsts un pabalsti.

Direktore
Dace Zeļģe
Tālrunis: 63 489 667
E-pasts: dace.zelge@liepaja.lv

Direktores vietniece
Santa Altāne
Tālrunis: 63 489 663
E-pasts: santa.altane@liepaja.lv

Direktores vietnieks
Ainārs Bunka
Tālrunis: 63 489 677
E-pasts: ainars.bunka@liepaja.lv

Lietvedības pārzine
Ineta Jermoļenko
Tālrunis: 63 489 665
E-pasts: ineta.jermolenko@liepaja.lv

Lietvedības pārzine
Kristīne Klēvere
Tālrunis: 63 489 665
E-pasts: kristine.klevere@liepaja.lv

Klientu apkalpošanas speciālists
Tālrunis: 63 489 655

Administratīvās daļas vadītāja
Agnese Valdmane
Tālrunis: 63 489 670
E-pasts: agnese.valdmane@liepaja.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Gunta Jākobsone
Tālrunis: 63 489 684
E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv

Projektu daļas vadītāja  
Laura Pakule-Krūče
Tālrunis: 63 489 685
E-pasts: laura.pakule-kruce@liepaja.lv

Sociālās palīdzības daļas vadītāja
Dace Lagzdiņa
Tālrunis: 63 489 653
E-pasts: dace.lagzdina@liepaja.lv

Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja
Sigita Vītola
Tālrunis: 63 489 668
E-pasts: sigita.vitola@liepaja.lv

Sociālā darba daļas vadītāja
Anita Segliņa
Tālrunis: 63 489 679
E-pasts: anita.seglina@liepaja.lv

Vecākā sociālā darbiniece
Inga Pekele
Tālrunis: 63 489 682
E-pasts: inga.pekele@liepaja.lv

Vecākā sociālā darbiniece
Baiba Verbele
Tālrunis: 63 489 682
E-pasts: baiba.verbele@liepaja.lv

Juridiskās daļas vadītāja
Inese Horste
Tālrunis: 63 489 683
E-pasts: inese.horste@liepaja.lv

Personāldaļas vadītāja
Sarmīte Balaška
Tālrunis: 63 489 669
E-pasts: sarmite.balaska@liepaja.lv

Galvenā grāmatvede
Irina Biele
Tālrunis: 63 489 662
E-pasts: irina.biele@liepaja.lv

Procesu pārvaldības vecākā speciāliste
Iveta Kņūtiņa
Tālrunis: 63 489 651
E-pasts: iveta.knutina@liepaja.lv

Datortīkla administrators
Gedimins Vičiulis
Tālrunis: 63 489 659
E-pasts: gedimins.viciulis@liepaja.lv

Datu bāzes administrators
Inga Kumpe
Tālrunis: 63 489 657
E-pasts: inga.kumpe@liepaja.lv

Saimniecības daļas vadītājs
Aleksandrs Dorofejenkovs
Tālrunis: 63 489 658
E-pasts: aleksandrs.dorofejenkovs@liepaja.lv

Sociālā dienesta filiāles

Ģ. Baloža ielā 1
Tālrunis: 63 456 185

Krūmu ielā 41/43
Tālrunis: 63 426 044

Sociālā dienesta struktūrvienības

Veco ļaužu dzīvojamā māja 

Vadītāja
Linda Nīmane
Tālrunis: 63 436 377
E-pasts: linda.nimane@liepaja.lv 
Adrese: Ganību iela 135/141, Liepāja, LV-3416
www.liepaja.lv/veco-lauzu-dzivojama-maja

Sociālā dzīvojamā mājas

Flotes ielā 14
Vadītāja
Baiba Purmale
Tālrunis: 63 429 387
E-pasts: baiba.purmale@liepaja.lv

Kuldīgas ielā 34
Vadītāja
Kristīne Družiņina
Tālrunis: 63 454 532
E-pasts: kristine.druzinina@liepaja.lv

Viršu ielā 9/11
Vadītāja
Jeļena Vasiļjeva
Tālrunis: 63 488 429
E-pasts: jelena.vasiljeva@liepaja.lv

Ģenerāļa Baloža ielā 1
Vadītāja
Mairita Fogele
Tālrunis: 63 456 175
E-pasts: mairita.fogele@liepaja.lv

Birojs "Aprūpe mājās"

Vadītāja
Anita Lauka
Tālrunis: 63 432 251
E-pasts: anita.lauka@liepaja.lv
Adrese: Klaipēdas iela 96 a
www.liepaja.lv/aprupe-majas

Grupu dzīvokļi

Kuldīgas ielā 34
Vadītāja
Virginija Stankuviene
Tālrunis: 63 454 554
E-pasts: virginija.stankuviene@liepaja.lv

Viršu ielā 9/11
Vadītājs
Dāvis Strazds
Tālrunis: 63 424 207 
E-pasts: davis.strazds@liepaja.lv

www.liepaja.lv/grupu-dzivokli 

Nakts patversme

Vadītāja
Ilona Šlisere
Tālrunis: 63 485 270
E-pasts: ilona.slisere@liepaja.lv
Adrese: Flotes iela 7, Liepāja, LV-3405
www.liepaja.lv/nakts-patversmes

Bērnu atbalsta centrs "Dzintari"

Uldis Kalns
Bērnu atbalsta centra vadītājs
Pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00
Tālrunis: 63 424 208; mobilais tālrunis: 29 485 905
E-pasts: uldis.kalns@liepaja.lv
                bac.dzintari@liepaja.lv
Adrese: Viršu 9/11 dz. 38, Liepāja, LV-3401

Atkarību profilakses centrs

Vadītāja
Madara Lapsa
Tālrunis: 63 456 120
E-pasts: madara.lapsa@liepaja.lv
Adrese: Flotes iela 7, Liepāja, LV-3405
www.liepaja.lv/atkaribu-profilakses-centrs

Pensionāru dienas centri

Klaipēdas ielā 96a
Administratore
Ritma Kluce
Tālrunis: 26 343 750
E-pasts: socialais.dienests@liepaja.lv

Ģenerāļa Baloža ielā 1
Vadītāja
Mairita Fogele
Tālrunis: 29 138 303
E-pasts: mairita.fogele@liepaja.lv

Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem

Vadītāja
Maija Agatina
Tālrunis: 63 425 314
E-pasts: maija.agatina@liepaja.lv
Adrese: T.Breikša iela 16/20, Liepāja, LV-3401
www.liepaja.lv/dienas-centrs-personam-ar-garigas-attistibas-traucejumiem

Specializētās darbnīcas Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem
Tālrunis: 28 008 674

  • Atjaunots:
  • 19. februāris, 2024