Sociālā dienesta kontakti

Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests
Adrese: E. Veidenbauma ielā 3, Liepāja LV-3401
Reģistrācijas numurs: 90000035266
Plašāka informācija: Sociālais atbalsts un pabalsti.

Direktore
Diana Mejere
Tālrunis: 63 489 667
E-pasts: diana.mejere@liepaja.lv

Direktores vietniece
Santa Altāne
Tālrunis: 63 489 663
E-pasts: santa.altane@liepaja.lv

Direktores vietnieks
Ainārs Bunka
Tālrunis: 63 489 677
E-pasts: ainars.bunka@liepaja.lv

Lietvedības pārzine
Ineta Jermoļenko
Tālrunis: 63 489 665
E-pasts: ineta.jermolenko@liepaja.lv

Lietvedības pārzine
Kristīne Klēvere
Tālrunis: 63 489 665
E-pasts: kristine.klevere@liepaja.lv

Klientu apkalpošanas speciālists
Tālrunis: 63 489 655

Administratīvās daļas vadītāja
Anita Lauka
Tālrunis: 63 489 670
E-pasts: anita.lauka@liepaja.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Gunta Jākobsone
Tālrunis: 63 489 684
E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv

Projektu daļas vadītājs
Andris Kāposts
Tālrunis: 63 489 685
E-pasts: andris.kaposts@liepaja.lv

Sociālās palīdzības daļas vadītāja
Dace Lagzdiņa
Tālrunis: 63 489 653
E-pasts: dace.lagzdina@liepaja.lv

Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja
Sigita Vītola
Tālrunis: 63 489 668
E-pasts: sigita.vitola@liepaja.lv

Sociālā darba daļas vadītāja
Anita Segliņa
Tālrunis: 63 489 679
E-pasts: anita.seglina@liepaja.lv

Vecākā sociālā darbiniece
Inga Pekele
Tālrunis: 63 489 682
E-pasts: inga.pekele@liepaja.lv

Vecākā sociālā darbiniece
Baiba Verbele
Tālrunis: 63 489 682
E-pasts: baiba.verbele@liepaja.lv

Juridiskās daļas vadītāja
Inese Horste
Tālrunis: 63 489 683
E-pasts: inese.horste@liepaja.lv

Juriste
Dace Gudēna
Tālrunis: 63 489 686
E-pasts: dace.gudena@liepaja.lv

Personāldaļas vadītāja
Sarmīte Balaška
Tālrunis: 63 489 669
E-pasts: sarmite.balaska@liepaja.lv

Galvenā grāmatvede
Gunta Bunka
Tālrunis: 63 489 662
E-pasts: gunta.bunka@liepaja.lv

Datortīkla administrators
Gedimins Vičiulis
Tālrunis: 63 489 659
E-pasts: gedimins.viciulis@liepaja.lv

Datu bāzes administrators
Inga Kumpe
Tālrunis: 63 489 657
E-pasts: inga.kumpe@liepaja.lv

Datu bāzes administrators
Ligita Rusakova
Tālrunis: 63 489 657
E-pasts: ligita.rusakova@liepaja.lv

Saimniecības daļas vadītājs
Dāvis Grietēns
Tālrunis: 63 489 658
E-pasts: davis.grietens@liepaja.lv

Sociālā dienesta struktūrvienības

Veco ļaužu dzīvojamā māja

Vadītāja p.i.
Linda Nīmane
Tālrunis: 63 436 377
E-pasts: linda.nimane@liepaja.lv 

Sociālā dzīvojamā māja Flotes ielā 14

Vadītāja
Baiba Purmale
Tālrunis: 63 488 175
E-pasts: baiba.purmale@liepaja.lv

Sociālā dzīvojamā māja Kuldīgas ielā 34

Vadītāja
Kristīne Družiņina
Tālrunis: 63 454 532
E-pasts: kristine.druzinina@liepaja.lv

Sociālā dzīvojamā māja Viršu ielā 9/11

Vadītājs
Andrejs Dedkovs
Tālrunis: 63 488 430
E-pasts: andrejs.dedkovs@liepaja.lv

Sociālā dzīvojamā māja Ģenerāļa Baloža ielā 1

Vadītāja
Mairita Fogele
Tālrunis: 63 456 175
E-pasts: mairita.fogele@liepaja.lv

Birojs "Aprūpe mājās"

Vadītājs
Aivars Žvagulis
Tālrunis: 26 684 410
E-pasts: aivars.zvagulis@liepaja.lv
www.liepaja.lv/aprupe-majas

Grupu dzīvokļi

Vadītāja
Virginija Stankuviene
Tālrunis: 63 454 554
E-pasts: virginija.stankuviene@liepaja.lv

Nakts patversme

Vadītāja
Oksana Martinova
Tālrunis: 63 485 270
E-pasts: oksana.martinova@liepaja.lv

Bērnu atbalsta centrs "Dzintari"

Vadītāja
Ināra Roze
Tālrunis: 63 424 208
E-pasts: inara.roze@liepaja.lv

Atkarību profilakses centrs

Vadītāja
Madara Lapsa
Tālrunis: 63 456 120
E-pasts: madara.lapsa@liepaja.lv

Pensionāru dienas centrs Klaipēdas ielā 96a

Vadītāja
Astrīda Vērdiņa
Tālrunis: 28 321 447
E-pasts: socialais.dienests@liepaja.lv

Pensionāru dienas centrs Ģenerāļa Baloža ielā 1

Vadītāja
Mairita Fogele
Tālrunis: 29 138 303
E-pasts: mairita.fogele@liepaja.lv

Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem

Vadītāja
Maija Agatina
Tālrunis: 63 425 314
E-pasts: maija.agatina@liepaja.lv

  • Atjaunots:
  • 3. oktobris, 2022