Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iekļaujošās izglītības atbalsta nodaļa

1. Par nodaļu

Mērķis ir veicināt iekļaujošas izglītības vides veidošanu Liepājas valstspilsētas izglītības iestādēs un sabiedrības informētību iekļaujošas izglītības jautājumos.

Nodaļas uzdevumi

  • Diagnosticēt izglītojamo spēju un attīstības līmeni.
  • Sniegt speciālistu konsultācijas individuālam izglītojamam (vecākiem un citām ieinteresētajām pusēm) par attīstības traucējuma kompensācijas stratēģijām, atbalsta pasākumu izvēli.
  • Nodrošināt metodisko un konsultatīvo atbalstu izglītības iestādēm un izglītojamo vecākiem.
  • Īstenot Liepājas valstspilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas funkcijas.
  • Izveidot vienotu datu bāzi ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju.

Nodaļa piedāvā

  • Konsultācijas, kā sniegt atbalstu pirmsskolas vecuma bērniem ar autisma spektra traucējumiem (grūtības saprast un izteikties) – ar alternatīvās komunikācijas veidiem, izmantojot zīmju valodu, objektu un simbolu norādīšanu un vizuālo atbalstu.
  • Atbalstu emocionālo jautājumu risināšanā, mobinga gadījumā, konstatējot mācīšanās grūtības pēc traumas vai psiholoģiska pārdzīvojuma.
  • Logopēda nodarbības bērnam un konsultācijas vecākiem, kā sadarboties ar bērnu, lai novērstu traucējumu mājas apstākļos (vingrinājumi, spēles, uzdevumi).
  • Individuālas sarunas par iekļaujošās izglītības jautājumiem vecākiem, izglītības iestādēm no pirmsskolas līdz vidusskolas izglītības posmam.
  • Pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumus.

Nodaļas kontaktinformācija

Liepājas Izglītības pārvalde
Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centrs
Adrese: Peldu iela 5, LV-3401, Liepāja

Inese Stepko
Iekļaujošās izglītības atbalsta nodaļas vadītāja
430. kabinets
Mobilais tālrunis: 22 006 088
E-pasts: inese.stepko@liepaja.edu.lv

Ilze Anuze
Iekļaujošās izglītības atbalsta nodaļas metodiķe
430. kabinets
Mobilais tālrunis: 22 006 088
E-pasts: ilze.anuze@liepaja.edu.lv
               atbalsta.centrs@liepaja.edu.lv

Irina Jakobsone
Iekļaujošās izglītības atbalsta nodaļas psiholoģe 
429. kabinets
Tālrunis: 63 489 157
E-pasts: irina.jakobsone@liepaja.edu.lv

Gundega Tomele
Iekļaujošās izglītības atbalsta nodaļas logopēde
430. kabinets
Mobilais tālrunis: 22 006 088
E-pasts: gundega.tomele@liepaja.edu.lv

Aiga Budriķe - Ziemele
Iekļaujošās izglītības atbalsta nodaļas logopēde
431. kabinets
Mobilais tālrunis: 22 006 088
E-pasts: aiga.budrike-ziemele@liepaja.edu.lv

Ilva Zahareviča
Iekļaujošās izglītības atbalsta nodaļas speciālā pedagoģe
431. kabinets
Mobilais tālrunis: 22 006 088
E-pasts: ilva.zaharevica@liepaja.edu.lv

Edīte Čirkše
"Pozitīvo sajūtu telpas" administratore
Tālrunis: 27 330 524
E-pasts: edite.cirkse@liepaja.edu.lv