Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iekļaujošās izglītības atbalsta nodaļa

2. Pedagoģiski medicīniskā komisija

Pedagoģiski medicīniskās komisijas kompetence ir sniegt atzinumu par atbilstošāko pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem, kā arī par vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4. klasei.

Pedagoģiski medicīniskā komisija, pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu, sniedz arī atzinumu par ilgstoši slimojoša izglītojamā izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā no 1. līdz 12. klasei.

Izglītojamā pieteikšana Liepājas pedagoģiski medicīniskajai komisijai notiek vecākiem vai pilnvarotai personai personīgi iesniedzot nepieciešamos dokumentus:

  • iesniegums (veidlapa);
  • ģimenes ārsta izziņa par bērna vispārīgo veselības stāvokli;
  • citu speciālistu atzinumi, ja tādi ir.

Skatīt: komisijai iesniedzamie dokumenti un veidlapas

Liepājas valstspilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdei jāpiesakās iepriekš zvanot: 22 006 088 vai rakstot atbalsta.centrs@liepaja.edu.lv