Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iekļaujošās izglītības atbalsta nodaļa

2. Pedagoģiski medicīniskā komisija

Pedagoģiski medicīniskās komisijas kompetence ir sniegt atzinumu par atbilstošāko pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 6. klasei, ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem no 1. līdz 9. klasei.

Pedagoģiski medicīniskā komisija, pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu, sniedz arī atzinumu par ilgstoši slimojoša izglītojamā izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā no 1. līdz 12. klasei.

Izglītojamā pieteikšana Liepājas valstspilsētas pedagoģiski medicīniskajai komisijai notiek vecākiem vai pilnvarotai personai personīgi iesniedzot nepieciešamos dokumentus:

  • iesniegums (veidlapa);
  • ģimenes ārsta izziņa par bērna vispārīgo veselības stāvokli;
  • citu speciālistu atzinumi, ja tādi ir.

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes notiek pēc iepriekšējas saskaņošanas. Pieteikšanās uz Liepājas valstspilsētas pedagoģiski medicīnisko komisiju un izpēti pa tālruni 22 006 088.

Dokumenti jāiesniedz

Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra
Iekļaujošās izglītības atbalsta nodaļā
Adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 22 006 088

Liepājas administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem izglītojamajiem pakalpojums ir bezmaksas, bet apkārtējos novados dzīvojošajiem tas ir maksas pakalpojums.

***Pakalpojuma "Pedagoģiski medicīniskā komisija" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

  • Atjaunots:
  • 19. februāris, 2024