Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Komiteju un komisiju saraksts

4. Citas komisijas

  1. Vēlēšanu komisija.
  2. Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija.
  3. Liepājas Apbalvojumu komisija.
  4. Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisija.
  5. Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa.
  6. Teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas atvieglojumu un atbrīvojumu piešķiršanas komisija.

1. Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Benita Šēniņa
Komisijas locekļi:
Helga Beks, Anita Lauka, Liene Ločmele, Līga Strode, Vita Šešunova, Iveta Tumaščika.
Sekretāre: Anita Lauka, tālrunis: 63 489 670, e-pasts: anita.lauka@liepaja.lv.
Sēdes norises laiks: pēc nepieciešamības.

2. Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Gunārs Ansiņš.
Komisijas priekšsēdētāja vietnieki: Jānis Pošeiko, Aivars Priedols, Edgars Vējš.
Komisijas locekļi: Andis Ozoliņš, Gita Riekstiņa, Uldis Novickis (aizvieto Kaspars Vārpiņš), Juris Kaļiņins, Vita Šešunova, Viktors Kareckis (aivieto Guntars Pelnēns), Kaspars Poņemeckis, Magnuss Līcis, Ivo Lemešs (aizvieto Ilva Jurkeviča), Ainārs Bunka, Guntars Spinga (aizvieto Jana Kavanska), Kristaps Kerve (aizvieto Artis Kacēvičs), Indulis Aploks, Līga Vigule, Jurijs Stukovs (aizvieto Jeļena Timofejeva), Gints Ešenvalds, Zita Lazdāne, Edvīns Striks, Inga Ekuze.
Sekretāre: Nataļja Vecvagare, tālrunis: 63 404 789, e-pasts: natalja.vecvagare@liepaja.lv.
Sēdes norises laiks: pēc nepieciešamības.

3. Liepājas Apbalvojumu komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Gunārs Ansiņš.
Komisijas locekļi: Baiba Bartkeviča, Varis Jansons, Gunta Jākobsone, Valērijs Jepiskoposovs, Irita Kalēja, Zigurds Kirhners, Roberts Klēpis, Aldis Kļaviņš, Monta Krafte, Ivars Krastiņš, Andris Lanka, Anda Pūce, Juris Raķis, Herberts Laukšteins.
Sekretāre: Blāzma Stivriņa, tālrunis: 63 404 771, e-pasts: blazma.stivrina@liepaja.lv.
Sēdes norises laiks: pēc pieteikumu saņemšanas.

4. Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Atis Deksnis.
Komisijas locekļi: Juris Jirgens, Elans Strazdiņš, Sintija Pusaudze, Arnis Vītols.
Sekretāre: Agnese Lagzdiņa, tālrunis: 63 404 774, e-pasts: agnese.lagzdina@liepaja.lv.
Sēdes norises laiks:  pēc nepieciešamības.

5. Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa

Komisijas priekšsēdētājs: Helvijs Valcis.
Komisijas locekļi: Inga Ekuze, Diana Mejere, Uldis Novickis, Elīna Tolmačova, Taiga Ziemele, Vita Vīlistere.
Sekretāre: Iveta Zūzāne, tālrunis: 63 404 796, e-pasts: iveta.zuzane@liepaja.lv.
Sēdes norises laiks:  pēc nepieciešamības.

6. Liepājas pilsētas pašvaldības Teritoriju kopšanas un uzturēšanas atbrīvojumu un atvieglojumu piešķiršanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Jēriņš.
Komisijas locekļi: Aija Mickus, Dace Lagzdiņa.
Sekretāre: Māra Hermane, tālrunis: 63 428 786, e-pasts: mara.hermane@liepaja.lv.
Sēdes norises laiks:  pēc nepieciešamības.

  • Atjaunots:
  • 11. novembris, 2022