Liepājas pašvaldības notikumu plāns laikā no 31. janvāra līdz 4. februārim28. janvāris, 2022Pašvaldība

  Pirmdiena, 31. janvāris

  13.30 Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja kapitāldaļu turētāju sapulce.

  16.00 Skolu IT mentoru sanāksme un profesionālās sarunas. Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra vadītājs Raitis Roze tiešsaistē informēs par digitālās lietpratības veicināšanas iecerēm un Metodiskā centra darbības primārajiem mērķiem tehnoloģiju jomā.

  17.00 Administratīvā komisija, attālināti.

  Liepājas pašvaldības starptautiskās sadarbības politikas vadītāja Nataļja Vecvagare tiksies ar Kanādas sabiedroto pārstāvjiem, lai runātu par plānoto sadarbību 2022. gadā.

  31. janvārī noslēdzas Liepājas pašvaldības izsludinātais sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu konkurss. Lasīt vairāk

  Otrdiena, 1. februāris

  9.00 Transporta infrastruktūras komisija, attālināti.

  9.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalīsies dzērienu iepakojumu depozīta sistēmas ieviešanas pasākumā pie depozīta sistēmas āra kioska Ziemeļu ielā 13, veikala “Rimi” teritorijā.

  10.00 Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja pārstāvju attālināta tikšanās ar Latvijas Universitātes pētniekiem par LMT statistikas datu izmantošanu tūrisma pētījumos.

  13.00 Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja pārstāvji attālināti piedalīsies Kurzemes Tūrisma asociācijas digitālās komunikācijas un mārketinga stratēģijas plānošanas darba grupas sanāksmē.

  Trešdiena, 2. februāris

  13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā.

  13.00 Robotikas informatīvā diena pirmsskolām. Zinātnes un izglītības inovāciju centrs aicina visus Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu robotikas vēstnešus vai pārstāvi satikties tiešsaistē, lai aktualizētu nākamā izglītības tehnoloģiju ieviešanas perioda aktualitātes.

  14.00 Iepirkumu komisija, attālināti.

  Noslēdzas publiskais balsojums par "Liepājnieku simpātijas balvu" no izvirzītajiem Liepājas Kultūras balvas pieteikumiem. Lasīt vairāk.

  Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, elektroniski.

  Ceturtdiena, 3. februāris

  10.00 Apstādījumu uzraudzības komisija, elektroniski.

  14.00 Seminārs direktoru vietniekiem audzināšanas jomā, tiešsaistē.

  14.00 Profesionālās sarunas direktoru vietniekiem metodiskajā darbā, tiešsaistē.

  15.00 Liepājas Kultūras balvas žūrijas sēde.

  15.30 Dzīvokļu komisija, attālināti.

  Ceturtdiena, 4. februāris

  Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš tiksies ar Azerbaidžānas Republikas vēstnieku Elnuru Sultanovu, kurš Liepājā ieradīsies darba vizītē.

  Liepājas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumi ārkārtējās situācijas laikā

  Lai izpildītu Ministru kabineta ārkārtējās situācijas laikā pieņemtos noteikumus, lai ierobežotu koronavīrusa Covid-19 izplatību, ārkārtējās situācijas laikā iedzīvotājiem būtiski nepieciešamos Liepājas pašvaldības pakalpojumus varēs saņemt un sniegt tikai epidemioloģiski drošā vidē jeb “zaļajā režīmā”. Tāpat katrā nozarē ieviesti vēl citi papildu drošības pasākumi. Lasīt vairāk.

  Vakcinācija pret Covid-19 Liepājā

  Lai iedzīvotāji varētu pasargāt sevi no simptomātiskas saslimšanas ar Covid-19, Liepājā vairākās vietās tiek nodrošināta iespēja vakcinēties pret Covid-19. Informācija reizi nedēļā tiek atjaunota pašvaldības mājaslapā. Lasīt vairāk.

  Aktuālākā informācija par Covid-19

  Apkopota informācija par svarīgāko Covid-19 izplatības ierobežošanā, testa veikšanas iespējas Liepājā, kā ari izstrādātie informatīvie materiāli vienkopus skatāmi pašvaldības mājaslapā.

  PI “Komunālā pārvalde” plānotie darbi

  1. Strādā Ziemas dienests.
  2. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  3. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  4. Sakarā ar pludmales izeju pārbūvi un labiekārtošanu ir noteikti satiksmes ierobežojumi Jūrmalas parka veloceļa posmos no Kūrmājas prospekta līdz Jūrmalas ielai.
  5. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  6. Ja laika apstākļi atļaus, notiks nolauzto vai bīstamo koku un zaru zāģēšana.
  7. Ja laika apstākļi atļaus, turpināsies koku vainagu veidošana/kopšana Dzintaru ielā.
  8. Grants seguma pārbūves objektos Riņķu ielā no Skuju līdz Stārķu ielai un Skuju ielā no Meža līdz Ventspils ielai ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Darbi atsāksies nākamajā pavasarī. Šeit paredzēta lietus ūdens kanalizācijas, seguma asfaltēšana un bruģētu ietvju izbūve. Darbu veicējs SIA “CTB”.
  9. Ietves izbūves objektos Atmodas bulvārī, posmā Katedrāles līdz Piestātnes ielai , un Dzērves ielā no Lauku līdz Salmu ielai ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Darbi atsāksies nākamajā pavasarī. Darbu veicējs SIA “A- Land”.
  10. Ietvju izbūve Imantas ielā no Neatkarības rotas ielas līdz Turaidas ielai un Vaiņodes ielā no Ganību līdz Rojas ielai ir pabeigta un notiek dokumentu sagatavošana nodošanai ekspluatācijā. Darbu veicējs SIA “A- Land”.
  11. Gājēju celiņa izbūves objektā Jūrmalas parkā, starp stadionu “Daugava” un palīgstadionu virzienā uz jaunbūvēto kafejnīcas ēku ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Darbi atsāksies nākamajā pavasarī. Būvdarbus veicējs SIA “A- Land”.
  12. Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūves objektā ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm. Būvdarbu veicējs SIA “CTB”.
  13. Liepājas centrālās pludmales izejas aiz koncertestrādes “Pūt, vējiņi!” pārbūves objektā un izejas pārbūves objektā Kūrmājas prospekta galā, kā arī pie Centrālās glābšanas stacijas ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Darbi atsāksies nākamā gada pavasarī. Būvnieks - SIA "A-Land". Iedzīvotāji ir aicināti ņemt vērā būvobjekta tuvumā uzstādītās norādes un norobežojumus.
  14. Turpināsies Kārļa Zāles laukuma pārbūves darbi. Būvdarbu zonā ir ierobežota satiksme, sašaurinot ceļa braucamo daļu visā K. Zāles laukuma garumā, tāpēc ikviens satiksmes dalībnieks ir aicināts būt uzmanīgam un sekot līdzi izvietotajām ceļa zīmēm un citām satiksmes norādēm. Ierobežojumu secība atkal paredzēts izmainīt, vēl vairāk sašaurinot laukuma šķērsošanas iespējas.
  15. Ir pabeigti dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnu nama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu. Notiek dokumentācijas gatavošana un izskatīšana objekta nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbu veicējs SIA “Būvkompānija MBR”.
  16. Ir pabeigta apgaismojuma izbūve O. Kalpaka ielā un atsevišķam ietves posmam no Pulvera ielas līdz O. Kalpaka tiltam, kā arī apgaismojuma izbūve Rudbāržu ielā, posmā no Jaunās ielas līdz Kungu ielai. Abās ielās izbūvētas elektroapgādes kabeļu līnijas vairāk nekā 800 metru kopgarumā, uzstādīti kopumā 36 LED gaismekļi, ierīkotas piecas sadales. Darbu veicējs SIA "OMS". Turpinās dokumentu sagatavošana objektu nodošanai ekspluatācijā.
  17. Ir pabeigta apgaismojuma pārbūve Feniksa ielas posmā no Jaunās ielas līdz Fēniksa ielai 4, Liepājā. Šeit izbūvēta kabeļu līnija 129 metru garumā un uzstādīti četri gaismekļi un ierīkota viena sadale. Turpinās dokumentu sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.
  18. Ir pabeigta gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Rīgas, Jelgavas un Autoru ielas krustojumā. Šeit SIA “Liepājas energomontāža” elektriķi apgaismojumu izbūvējuši virs četrām gājēju pārejām, uzstādot septiņus LED gaismekļus un ieguldot kabeļa līniju 105 metru garumā. Turpinās dokumentu sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.
  19. Ir pabeigta gājēju pārejas apgaismojuma izbūve Dzintaru un Klaipēdas ielas krustojumā - šeit SIA “Liepājas energomontāža” elektriķi izbūvējuši divus LED gaismekļus un elektroapgādes kabeļa līniju 35 m garumā. Turpinās dokumentu sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.
  20. Ir pabeigta gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Radio ielā - šeit izbūvēti divi LED gaismekļi un elektroapgādes kabeļa līnija 26 m garumā. Turpinās dokumentu sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.
  21. Ir pabeigta gājēju pārejas apgaismojuma izbūve Vītolu ielas un Toma ielas krustojumā – šeit izbūvēti divi LED gaismekļi un 31 m kabeļa līnija. Turpinās dokumentu sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.
  22. Ir pabeigta gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Zivju ielā pretī Rožu laukumam un Zivju ielas un Andreja Pumpura ielas krustojumā – katrā vietā izbūvēti pa diviem LED gaismekļiem un elektroapgādes kabeļa līniju 112 m kopgarumā. Turpinās dokumentu sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.
  23. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

  Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

  Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk nodot informāciju par uzlabojumiem pilsētvidē, kā arī veicinātu saziņu ar Liepājas pašvaldību, izveidota mobilā lietotne ar nosaukumu “Liepājas pilsēta”. Lietotnē sākotnēji iekļautas četras funkcijas:

  • informēt par nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē,
  • izplānot braucienu pilsētas sabiedriskajā transportā,
  • iepazīties ar gaidāmajiem pasākumiem un norisēm,
  • saņemt svarīgākos paziņojumus no pašvaldības.

  Informāciju sagatavoja

  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
  E-pasts: samd@liepaja.lv