Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa

Iedzīvotājiem, kuriem Liepājas pilsētā pieder īpašums, Liepājas valstspilsētas pašvaldības Nodokļu administrācija līdz kārtējā gada 15. februārim par aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēru nosūta maksāšanas paziņojumu.

Nodokļa likmes

 • 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 eiro,
 • 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 eiro, bet nepārsniedz 106 715 eiro,
 • 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 eiro,
 • 1,5% likme – tiek aplikti dzīvokļu īpašumi un dzīvojamās mājas, kuros nav deklarēta neviena persona,
 • 3% paaugstinātā likme – tiek apliktas vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves, kā arī būves, kurām nav derīga būvatļauja.

Nodokļa apmaksa

Nekustamā īpašuma nodokli var maksāt divos veidos:

 1. Reizi gadā avansa veidā līdz pirmajam maksāšanas termiņam.
 2. Sadalot maksājumu vienādās četrās daļās un maksājot reizi ceturksnī. Bet ne vēlāk kā līdz 31. martam, 15. maijam, 15. augustam un 15. novembrī.

Nodokli var apmaksāt:

 • Elektroniski, izmantojot elektronisko pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv 
 • Veicot maksājumu internetbankā vai bankā, skatīt pašvaldības norēķinu kontus,
 • Klātienē, Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Apmeklētāju pieņemšanas centrā, apmaksu veicot ar bankas maksājumu karti.

Aicinām nodokli maksāt laicīgi, jo, saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”, par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Iedzīvotājiem, kuri līdz 15. februārim nav saņēmuši maksāšanas paziņojumu, mēneša laikā rakstveidā jāinformē Liepājas pašvaldība. Pašvaldība jāinformē arī, ja mainījusies maksāšanas paziņojuma piegādes adrese vai e-pasta adrese.

Pašvaldību var informēt, rakstot Liepājas valstspilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijai adresētu iesniegumu. To var iesniegt:

 • izmantojot E-adresi,
 • nosūtot uz e-pastu: pasts@liepaja.lv, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu,
 • klātienē Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, Liepājā,
 • pa pastu, adresējot Liepājas valstspilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijai, Rožu ielā 6, Liepāja, LV-3401.

*** Pakalpojuma "Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

Papildu informācija

Nodokļu administrācija
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
Tālrunis: 63 404 795 vai 63 404 752
E-pasts: pasts@liepaja.lv

 • Atjaunots:
 • 21. septembris, 2022