Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa

Iedzīvotājiem, kuriem Liepājas pilsētā pieder īpašums, Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācija līdz kārtējā gada 15. februārim par aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēru nosūta maksāšanas paziņojumu.

Aktuāli

Lai sniegtu atbalstu Liepājas iedzīvotājiem, 2021. gada maksājuma termiņi ir pārcelti sekojoši: no 31. marta uz 1. jūliju un no 17. maija uz 30. septembri. Lasīt vairāk.

Nodokļa likmes

 • 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 eiro,
 • 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 eiro, bet nepārsniedz 106 715 eiro,
 • 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 eiro,
 • 1,5% paaugstinātā likme – tiek aplikti dzīvokļu īpašumi un dzīvojamās mājas, kuros nav deklarēta neviena persona,
 • 3% paaugstinātā likme – tiek apliktas vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves.

Nodokļa apmaksa

Nekustamā īpašuma nodokli var maksāt divos veidos:

 1. Reizi gadā avansa veidā līdz pirmajam maksāšanas termiņam.
 2. Sadalot maksājumu vienādās četrās daļās un maksājot reizi ceturksnī. Bet ne vēlāk kā līdz 31. martam, 15. maijam, 15. augustam un 15. novembrī.

Nodokli var apmaksāt:

 • Elektroniski, izmantojot elektronisko pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv 
 • Veicot maksājumu internetbankā vai bankā, skatīt pašvaldības norēķinu kontus,
 • Klātienē, Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Apmeklētāju pieņemšanas centrā, apmaksu veicot ar bankas maksājumu karti.

Aicinām nodokli maksāt laicīgi, jo, saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”, par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Iedzīvotājiem, kuri līdz 15. februārim nav saņēmuši maksāšanas paziņojumu, mēneša laikā rakstveidā jāinformē Liepājas pašvaldība. Pašvaldība jāinformē arī, ja mainījusies maksāšanas paziņojuma piegādes adrese vai e-pasta adrese.

Pašvaldību var informēt, rakstot Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijai adresētu iesniegumu un:

 • nosūtīt uz e-pastu: pasts@liepaja.lv,
 • nosūtīt uz adresi: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401,
 • iesniegt Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6.

*** Pakalpojuma "Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

Papildu informācija

Nodokļu administrācijā
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Tālrunis: 63 404 795 vai 63 404 752
E-pasts: pasts@liepaja.lv

 • Publicēts:
 • Atjaunots:
 • 24. janvāris, 2018
 • 10. novembris, 2020