Nodokļa paziņojumu saņemšana

Liepājas pašvaldības Nodokļu administrācija līdz kārtējā gada 15. februārim par aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēru nosūta maksāšanas paziņojumu.

Pašvaldība paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli nosūta divos veidos:

 1. Izsūtot drukātus maksājuma paziņojumus uz maksātāja deklarēto adresi vai citu maksātāja norādīto maksāšanas paziņojuma piegādes adresi,
 2. Maksājuma paziņojumu nosūtot uz maksātāja norādīto e-pastu.

Pašvaldība aicina izmantot ērtāko un dabai draudzīgāko – maksājumu paziņojumu saņemšanu e-pastā.

Pieteikties maksājuma paziņojuma saņemšanai e-pastā var:

 1. Rakstot pašvaldībai uz e-pastu: pasts@liepaja.lv,
 2. Elektroniski pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv sadaļā “Mans nekustamā īpašuma nodoklis”.
 3. Elektroniski iesniedzot iesniegumu, izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” ,
 4. Rakstot Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijai adresētu iesniegumu un:
  • nosūtot uz adresi: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401,
  • iesniedzot to Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6.

Pieteikties atgādinājumam

Pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv ir iespēja pieteikties bezmaksas atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā (SMS).

Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet maksāšanas termiņa samaksas dienā – gan e-pastā, gan SMS veidā, ja maksājums vēl nav veikts.

Papildu informācija

Nodokļu administrācijā
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Tālrunis: 63 404 795 vai 63 404 752
E-pasts: pasts@liepaja.lv

 • Atjaunots:
 • 14. decembris, 2020