Nodokļa paziņojumu saņemšana

Liepājas pašvaldības Nodokļu administrācija līdz kārtējā gada 15. februārim par aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēru nosūta maksāšanas paziņojumu.

Pašvaldība paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli nosūta divos veidos:

  1. Izsūtot drukātus maksājuma paziņojumus uz maksātāja deklarēto adresi vai citu maksātāja norādīto maksāšanas paziņojuma piegādes adresi,
  2. Maksājuma paziņojumu nosūtot uz maksātāja norādīto e-pastu.

Pašvaldība aicina izmantot ērtāko un dabai draudzīgāko – maksājumu paziņojumu saņemšanu e-pastā.

Pieteikties maksājuma paziņojums saņemšanai e-pastā var:

  1. Rakstot Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijai adresētu iesniegumu un:
    • nosūtot uz adresi: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401,
    • iesniedzot to Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6.
  2. Elektroniski iesniedzot iesniegumu, izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” ,
  3. Elektroniski pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv sadaļā “Mans nekustamā īpašuma nodoklis”.

Turpat ir iespēja pieteikties bezmaksas atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā (SMS).

Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

Uzzini vairāk: