Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Paaugstināta nodokļa likme

3% paaugstināta likme

Ar paaugstinātu nodokļa likmi – 3% apmērā – no būvei piekritīgās zemes  vai būves kadastrālās vērtības tiek apliktas divos gadījumos:

  1. Būves, kurām nav derīga būvatļauja – ir beidzies sākotnējās būvatļaujas derīguma termiņš vai pagarinātās būvatļaujas derīguma termiņš. Stājas spēkā no 2022. gada 1. oktobra. Uzzināt vairāk.
  2. Vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves. Uzzināt vairāk.

1,5% nodokļa likme

No 2018. gada 1. janvāra ar nodokļa likmi – 1,5% apmērā – tiek aplikti dzīvokļu īpašumi un dzīvojamās mājas, kuros nav deklarēta neviena persona (izņemot pašvaldības īpašumā esošos dzīvokļus un dzīvojamās ēkas vai to daļas, kuras nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, kā arī jaunbūves, ja tām būs derīga būvatļauja).

Nodokļa likmes nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.17 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā".

Papildu informācija

Nodokļu administrācijā
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Tālrunis: 63 404 795 vai 63 404 752
E-pasts: pasts@liepaja.lv

  • Atjaunots:
  • 21. septembris, 2022