Paaugstināta nodokļa likme

3% paaugstināta likme

Ar paaugstinātu nodokļa likmi – 3% apmērā – no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības – tiek apliktas būves, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums un vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves.

1,5% nodokļa likme

No 2018. gada 1. janvāra ar nodokļa likmi – 1,5% apmērā – tiek aplikti dzīvokļu īpašumi un dzīvojamās mājas, kuros nav deklarēta neviena persona (izņemot pašvaldības īpašumā esošos dzīvokļus un dzīvojamās ēkas vai to daļas, kuras nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, kā arī jaunbūves, ja tām būs derīga būvatļauja).

Nodokļa likmes nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.17 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā".

Papildu informācija

Nodokļu administrācijā
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Tālrunis: 63 404 795 vai 63 404 752
E-pasts: pasts@liepaja.lv

  • Atjaunots:
  • 28. decembris, 2021