Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Personības izaugsmes un pilnveides nodaļa

2. Izglītības programmu licencēšana

Licences saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iesniegums licences saņemšanai;
  • licencējamā programma datorrakstā (kods Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijā un apakšprogrammas nosaukums, prasības iepriekšējai izglītībai, mērķi, uzdevumi, plānotie rezultāti, apgūstamie priekšmeti un to apgūšanai paredzēto stundu skaits, programmas īstenošanas plāns, programmas īstenošanas forma, programmas mērķauditorija);
  • licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, pievienojot izglītības dokumentu kopijas;
  • īpašumtiesību apliecinoša dokumenta kopija vai nomas līguma kopija par iesniegumā norādīto adresi, kurā tiks īstenota licencētā programma;
  • dokumenta (apliecības vai sertifikāta), kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves, paraugu.

Dokumenti jāiesniedz

Agnese Lejniece
Personības izaugsmes un pilnveides nodaļas vadītāja
Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centrs
Liepājas Izglītības pārvalde
Adrese: 321. kabinets, Peldu iela 5, Liepāja
Tālrunis: 63 489 152
Mobilais tālrunis: 25 646 244
E-pasts: agnese.lejniece@liepaja.edu.lv

  • Publicēts:
  • 5. aprīlis, 2022