Pilsētas statistika

2. Salīdzinošā statistika pa gadiem

Liepājas pilsētas statistikas tabulā apkopota pilsētas salīdzinošā statistika pēdējo trīs gadu griezumā.

Uzklikšķinot uz aktīvajām saitēm, iespējams aplūkot statistiku ilgākā laika periodā pa gadiem, kā arī salīdzinājumā ar citām Latvijas pilsētām.

 Salīdzinošā statistika 2016 2017 2018 2019
Iedzīvotāji (skaits) 69443  69180 68945 68535
Latviešu īpatsvars (%) 57,5  58,1 58,6 59,1
Pilsoņu īpatsvars (%) 77,7  78,3 78,9 79,5
Iedzīvotāju blīvums (cilv./km2) 1021  1017 1014 1335
Reģistrētās laulības (skaits) 500  504 526 517
Šķirtās laulības (skaits) 258  238 248 235
Iedzīvotāju dzimstība (skaits) 836 808 769 807
Iedzīvotāju mirstība (skaits) 1065  1023 1083 957
Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam (skaits) 11844  11860 11859 11843
Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā (skaits) 41335  41023 40798 40332
Iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma (skaits) 16264  16297 16288 16360
Strādājošo liepājnieku skaits (tūkst.) 27954 28649 29456 29459
Reģistrētie bezdarbnieki (skaits) 3568 2582 2475 2239
T.sk.  ilgstošie (ilgāk par gadu) bezdarbnieki 1123  773 568 580
Bezdarba līmenis (%) 8,6  6,2 6,0 5,5
Mēneša vidējā bruto darba samaksa (eiro/mēn.) 660  719 776 830
Pirmsskolas iestādes apmeklējošo bērnu skaits 3483 3535 3452  
Skolēnu skaits vispārizglītojošās skolās 8370  8364 8272  
Audzēkņu skaits profesionālajās izglītības iestādēs 1841 1803 1873  
Ārsti 211 197 198  
Ārstniecības personas ar vidējo medicīnisko izglītību 501 498 493  
Pensionāru skaits 16923  16611 16372 16215
Reģistrētie ceļu satiksmes negadījumi (skaits) 493  501 518 507
Smago ceļu satiksmes negadījumu īpatsvars (%) 13  16,6 20,1 19,5
Reģistrētie noziedzīgie nodarījumi (skaits) 971 989 1002 1021
Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide (milj. eiro) 218,0  271,1 282,4 311,5
Būvorganizāciju veikto būvdarbu apjoms (milj. eiro) 22,3  32,5 28,0 80,1
Ostas kravu apgrozījums (milj. t.) 5,7  6,6 7,5 7,3
Autotransporta kravu apgrozījums     (milj. t.) 5,5 3,8 4,1  
Kopējais transportlīdzekļu skaits 25031  25982 26624 27737
Vieglie automobiļi (skaits) 19548  20269 20850 21778
Ar pilsētas sabiedrisko transportu pārvadāto pasažieru skaits (milj.) 13,2  13,0 12,4 13,6
Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpotās personas (tūkst.) 87,1  90,2 99,2 103,3
Uzkrātās ārvalstu investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā (milj. eiro) 91,5  167,3 133,3 144,7
Gada laikā reģistrētie uzņēmumi 266  306 278 271
Ekonomiski aktīvie uzņēmumi 2741 2697 2745  
Likvidētie uzņēmumi perioda beigās 3980  4416 4845 5230

Kontaktinformācija

Inga Žuravska
Attīstības pārvaldes ekonomiste
Tālrunis: 63 404 719
E-pasts: inga.zuravska@liepaja.lv

  • Atjaunots:
  • 8. jūnijs, 2020