Pilsētas statistika

3. Salīdzinošā statistika pa gadiem

Liepājas pilsētas statistikas tabulā apkopota pilsētas salīdzinošā statistika pēdējo trīs gadu griezumā.

Uzklikšķinot uz aktīvajām saitēm, iespējams aplūkot statistiku ilgākā laika periodā pa gadiem, kā arī salīdzinājumā ar citām Latvijas pilsētām.

 Salīdzinošā statistika 2016 2017 2018
Iedzīvotāji (skaits) 69443  69180  
Latviešu īpatsvars (%) 57,5  58,1  
Pilsoņu īpatsvars (%) 77,7  78,3  
Iedzīvotāju blīvums (cilv./km2) 1021  1017  
Reģistrētās laulības (skaits) 500  504  
Šķirtās laulības (skaits) 258  238  
Iedzīvotāju dzimstība (skaits) 836 808  
Iedzīvotāju mirstība (skaits) 1065  1023  
Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam (skaits) 11844  11860  
Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā (skaits) 41335  41023  
Iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma (skaits) 16264  16297  
Strādājošo liepājnieku skaits (tūkst.) 28,0  28,6  
Reģistrētie bezdarbnieki (skaits) 3568  2582 2475
T.sk.  ilgstošie (ilgāk par gadu) bezdarbnieki 1123  773 568
Bezdarba līmenis (%) 8,6  6,2 6,0
Mēneša vidējā bruto darba samaksa (eiro/mēn.) 660  719  
Pirmsskolas iestādes apmeklējošo bērnu skaits 3483 3535  
Skolēnu skaits vispārizglītojošās skolās 8370  8364  
Audzēkņu skaits profesionālajās izglītības iestādēs 1841 1803  
Ārsti 211 197  
Ārstniecības personas ar vidējo medicīnisko izglītību 501 498  
Pensionāru skaits 16923  16611 16372
Reģistrētie ceļu satiksmes negadījumi (skaits) 493  501  
Smago ceļu satiksmes negadījumu īpatsvars (%) 13  16,6  
Reģistrētie noziedzīgie nodarījumi (skaits) 971 989 1002
Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide (milj. eiro) 218,0  271,1 282,4
Būvorganizāciju veikto būvdarbu apjoms (milj. eiro) 22,3  32,5  
Ostas kravu apgrozījums (milj. t.) 5,7  6,6 7,5
Autotransporta kravu apgrozījums     (milj. t.) 5,5 3,8  
Kopējais transportlīdzekļu skaits 25031  25982 26624
Vieglie automobiļi (skaits) 19548  20269 20850
Ar pilsētas sabiedrisko transportu pārvadāto pasažieru skaits (milj.) 13,2  13,0 12,4
Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpotās personas (tūkst.) 87,1  90,2 99,2
Uzkrātās ārvalstu investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā (milj. eiro) 91,5  167,3 133,3
Gada laikā reģistrētie uzņēmumi 265  304 305
Ekonomiski aktīvie uzņēmumi 2741 2697  
Likvidētie uzņēmumi perioda beigās 3980  4416 4845

Kontaktinformācija

Inga Žuravska
Attīstības pārvaldes ekonomiste
Tālrunis: 63 404 719
E-pasts: inga.zuravska@liepaja.lv

  • Atjaunots:
  • 22. februāris, 2019