Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pilsētas statistika

4. Sociālekonomiskais pārskats

Liepājas sociālekonomiskais pārskats ir sadalīts pa nozarēm. Pārskatā iekļauti dati ar pēdējo aktuālāko informāciju.

Kontaktinformācija

Inga Leimane
Attīstības pārvaldes ekonomiste
Tālrunis: 63 404 719
E-pasts: inga.leimane@liepaja.lv