Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pilsētas statistika

2. Aktuālā statistika

2024. gads I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Bezdarba līmenis (%)* 4,5 4,7 4,6 4,5                
Bezdarbnieku skaits 1849 1912 1879 1843                

* Bezdarbnieku skaits attiecināts pret iedzīvotāju skaitu darbspējas vecumā

2024. gads 1. cet. 2.cet. 3.cet. 4.cet.
Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga (EUR/ mēn.) 114,9      
Apstrādes rūpniecības
produkcijas izlaide (milj. eiro)
114,9      
Apstrādes rūpniecības realizācija (milj. eiro) 117,5      
Ostas kravu apgrozījums (milj. t.) 1,95      
Tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits 21619      
Strādājošo liepājnieku skaits        

Kontaktinformācija

Inga Leimane
Attīstības pārvaldes ekonomiste
Tālrunis: 63 404 719
E-pasts: inga.leimane@liepaja.lv

  • Atjaunots:
  • 28. maijs, 2024