Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Liepājas pilsētas teritorijas plānojums

Liepājas pilsētas teritorijas ilgtspējīgai, efektīvai un līdzsvarotai attīstībai ir izstrādāti savstarpēji saskaņoti attīstības plānošanas dokumenti nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī.

Liepājā pašvaldībā ir izstrādāts un apstiprināts:

Atbildīgā institūcija par Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādi un īstenošanu ir Liepājas pilsētas Būvvalde.