Liepājas pilsētas teritorijas plānojums

Liepājas pilsētas teritorijas ilgtspējīgai, efektīvai un līdzsvarotai attīstībai ir izstrādāti savstarpēji saskaņoti attīstības plānošanas dokumenti nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī.

Liepājā pašvaldībā ir izstrādāts un apstiprināts:

Atbildīgā institūcija par Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādi un īstenošanu ir Liepājas pilsētas Būvvalde.