Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Starptautiskā finansējuma piesaistes iespējas

3. Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas granti

Programmu mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību un mākslas un kultūras pieejamību reģionos, kā arī stiprināt reģionālā un vietējā līmeņa iestāžu sadarbību un kapacitāti.

Uzlabot pieejamību profesionālajai laikmetīgajai mākslai un kultūrai visos Latvijas reģionos, veicināt iekļaujošu sabiedrību, kā arī uzlabot indivīdu un sabiedrības dzīves kvalitāti.

Finansējums tiek noteikts konkrēto projektu konkursu uzsaukumos.

Atvērtiem un plānotiem pieteikumu konkursiem pastāvīgi jāseko līdzi tīmekļvietnē eeagrants.lv.

Papildu informācija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļa
E-pasts: solvita.ciganska@varam.gov.lv

Kultūras ministrija
E-pasts: linda.krumina@km.gov.lv

Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF)

AIF darbības mērķis ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu kapacitātes stiprināšana.

AIF atbalstīto projektu kopumam ir jāveicina pilsoniskās sabiedrības ilgtspēja un kapacitāte, jāstiprina pilsoniskās sabiedrības loma līdzdalības, aktīvas pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību ievērošanas procesos. Kopējais programmas finansējums izdalīts šādos virzienos:

  • “Demokrātijas kultūra” ar mērķi stiprināt demokrātijas kultūru un pilsoniskuma apziņu Latvijā – 4 405 000 eiro.
  • “Cilvēktiesības” ar mērķi vairot izpratni Latvijas sabiedrībā par cilvēktiesībām – 630 000 eiro
  • “Ilgtspēja un kapacitāte” ar mērķi uzlabot Latvijas pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju un kapacitāti – 2 020 000 eiro.
  • “Divpusējā un reģionālā sadarbība” ar mērķi veicināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības pārrobežu sadarbību EEZ un Norvēģijas grantu darbības valstīs – 345 000 eiro.

2022. gada beigās un 2023. gadā ir plānoti konkursi, to konkrētiem termiņiem jāseko līdzi tīmekļvietnē www.activecitizensfund.lv

Papildu informācija

Elīna Futraka
AIF koordinatore Kurzemē
E-pasts: elina@kurzemesnvo.lv