Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Starptautiskā finansējuma piesaistes iespējas

4. INTERREG programmas

Latvijas - Lietuvas programma

Programmas teritorija Lietuvā aptver Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas un Utenas apriņķis Lietuvā.

Programma atbalsta ilgtspējīgus un mūsdienīgus risinājumus, lai nodrošinātu kopīgu izaugsmi un attīstību, labās prakses un pieredzes apmaiņas, piesaistot ceļotājus un tūristus, kuri apmeklē un apskata dabas un kultūras vērtības. Risināti kopīgi dabas daudzveidības un ekoloģijas izaicinājumu.

Mērķis ir padarīt programmas teritoriju noturīgāku un vairāk uz sadarbību vērstu, veidojot iekļaujošākas kopienas.

Atkarībā no projekta atbilstības konkrētai prioritātei, atbalsta intensitāte līdz 80% no projekta kopējā finansējuma apjoma.

Projektu konkurss tiks izsludināts 2024. gada pavasarī.

Papildu informācija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Latvijas-Lietuvas programmas nodaļa
E-pasts: Zanda.Mangule@varam.gov.lv
www.latlit.eu

Igaunijas - Latvijas programma

Programmas teritorija Igaunijā aptver Lõuna-Eesti (Dienvidigaunija) un Lääne-Eesti (Rietumigaunija) reģionus.

Atbalsta ilgtspējīgas un inovatīvas idejas, kas palīdz Igaunijas un Latvijas pierobežas reģioniem attīstīties, izmantojot kaimiņvalstu sadarbību. Kopīgas darbības pārrobežu problēmu risināšanai programmas teritorijā.

Atkarībā no projekta atbilstības konkrētai prioritātei, atbalsta intensitāte līdz 80% no projekta kopējā finansējuma apjoma.

Pieteikšanās termiņš: 2024. gada 4. janvāris.

Papildu informācija

Laura Džesopa
Interreg VI-A Igaunijas-Latvijas programma 2021-2027
Programmas konsultante
Tālrunis: +372 55691070
E-pasts: laura.jessop@estlat.eu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Teritoriālās sadarbības nodaļa
E-pasts: Anna.Skabireva@varam.gov.lv
www.estlat.eu/en/

INTERREG Baltijas jūras reģiona programma

Programmā plānots atbalstīt transnacionālās sadarbības aktivitātes institucionālo spēju sekmēšanai, t.sk. kopīgu plānu, metodoloģiju, ceļa karšu izstrādi, pieredzes apmaiņu, normatīvo aktu pilnveidošanu un politiku sekmēšanu, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrādi, kā arī testēšanu ar pilota aktivitāšu palīdzību.

Programma iespējams saņemt atbalstu divās projektu apjomu kategorijās:

  • pamatprojekti - praktiskiem un ilgtspējīgiem risinājumiem,
  • mazie projekti – ar atvieglota piekļuvi finansējumam un īstenošanu, īpaši jauniem partneriem. Budžets līdz 500 000 eiro, atbalsta intensitāte līdz 80% no projekta kopējā finansējuma apjoma.

Projektu iesniegšana:

  • 17.01.–21.06.2024. (pamatprojekti (1.un 3. programmas prioritātei))
  • 2024. gada janvāris (mazie projekti)

Papildu informācija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Teritoriālās sadarbības nodaļa
E-pasts: ilga.gruseva@varam.gov.lv
www.interreg-baltic.eu

INTERREG Europe programma

Viens no programmas mērķiem ir reģionā atbalstīt kultūru un tūrisma ekonomiku, sociālo iekļaušanu un sociālās inovācijas. Vidējais kopējais budžets vienam projektam ir 1-2 miljoni eiro.

Atvērtiem un plānotiem pieteikumu konkursiem pastāvīgi jāseko līdzi tīmekļvietnē www.interregeurope.eu/next-call-for-projects.

Papildu informācija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Teritoriālās sadarbības nodaļa
E-pasts: daiga.jumburga@varam.gov.lv

  • Publicēts:
  • 3. novembris, 2023