Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Starptautiskā finansējuma piesaistes iespējas

4. INTERREG programmas

Latvijas - Lietuvas programma

Programmas teritorija Lietuvā aptver Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas un Utenas apriņķus Lietuvā.

Programma atbalsta ilgtspējīgus un mūsdienīgus risinājumus, lai nodrošinātu kopīgu izaugsmi un attīstību, labās prakses un pieredzes apmaiņas, piesaistot ceļotājus un tūristus, kuri apmeklē un apskata dabas un kultūras vērtības. Risināti kopīgi dabas daudzveidības un ekoloģijas izaicinājumu.

Mērķis ir padarīt programmas teritoriju noturīgāku un vairāk uz sadarbību vērstu, veidojot iekļaujošākas kopienas.
Atkarībā no projekta atbilstības konkrētai prioritātei, atbalsta intensitāte līdz 80% no projekta kopējā finansējuma apjoma.

Tiks izsludināts 2022. gada 28. novembrī. Iesniegšanas termiņš līdz 2023. gada 29. marta plkst. 17.00.

Papildu informācija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Latvijas-Lietuvas programmas nodaļa
E-pasts: Zanda.Mangule@varam.gov.lv
www.latlit.eu

Igaunijas - Latvijas programma

Programmas teritorija Igaunijā aptver Lõuna-Eesti (Dienvidigaunija) un Lääne-Eesti (Rietumigaunija) reģionus.

Atbalsta ilgtspējīgas un inovatīvas idejas, kas palīdz Igaunijas un Latvijas pierobežas reģioniem attīstīties, izmantojot kaimiņvalstu sadarbību. Kopīgas darbības pārrobežu problēmu risināšanai programmas teritorijā.

Atkarībā no projekta atbilstības konkrētai prioritātei, atbalsta intensitāte līdz 80% no projekta kopējā finansējuma apjoma. No 2022. gada 7. novembra līdz 2023. gada 15. februārim plkst. 14.00.

Papildu informācija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Teritoriālās sadarbības nodaļa
E-pasts: Anna.Skabireva@varam.gov.lv
www.estlat.eu/en/

INTERREG Baltijas jūras reģiona programma

Programmā plānots atbalstīt transnacionālās sadarbības aktivitātes institucionālo spēju sekmēšanai, t.sk. kopīgu plānu, metodoloģiju, ceļa karšu izstrādi, pieredzes apmaiņu, normatīvo aktu pilnveidošanu un politiku sekmēšanu, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrādi, kā arī testēšanu ar pilota aktivitāšu palīdzību.

Programma iespējams saņemt atbalstu divās projektu apjomu kategorijās:

  • pamatprojekti - praktiskiem un ilgtspējīgiem risinājumiem,
  • mazie projekti – ar atvieglota piekļuvi finansējumam un īstenošanu, īpaši jauniem partneriem. Budžets līdz 500 000 eiro, atbalsta intensitāte līdz 80% no projekta kopējā finansējuma apjoma.

Projektu iesniegšana:

  • mazie projekti: no 22. gada 20. oktobra līdz 2023. gada 26. janvārim. Projektu atlase: 2023. gada aprīlī.
  • pamatprojekti: no 2022. gada 20.oktobra līdz 2023. gada 13. martam. Projektu atlase: 2023. gada jūnijā.

Papildu informācija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Teritoriālās sadarbības nodaļa
E-pasts: ilga.gruseva@varam.gov.lv
www.interreg-baltic.eu

INTERREG Europe programma

Viens no programmas mērķiem ir reģionā atbalstīt kultūru un tūrisma ekonomiku, sociālo iekļaušanu un sociālās inovācijas. Vidējais kopējais budžets vienam projektam ir 1-2 miljoni eiro.

Pieteikumu iesniegšana būs atvērta no 2023. gada 15. marta līdz 9. jūnijam.

Papildu informācija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Teritoriālās sadarbības nodaļa
E-pasts: daiga.jumburga@varam.gov.lv