Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Starptautiskā finansējuma piesaistes iespējas

2. Ziemeļvalstu Ministru padomes grantu programmas

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija”

Programmas mērķis ir veicināt un stiprināt sadarbību, zināšanu apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu starp valsts pārvaldes struktūrām visos administratīvajos līmeņos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā. Programmas mērķis ir veicināt efektīvāku darba metožu saskaņošanu valsts sektorā. Vispārējais mērķis ir palielināt reģiona konkurētspēju pasaulē.

Dotācijas apjoms tiek aprēķināts pēc noteiktas formulas ņemot vērā mobilitātes galamērķi un ilgumu. Tiek sagaidīts, ka pieteikuma iesniedzēji vai to mītnes valsts iestādes līdzfinansēs vismaz 40 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Pieteikšanās izsludināšana gaidāma 2024. gada sākumā.

Papildu informācija

Daina Mežecka
Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā
E-pasts: daina.mezecka@norden.lv
www.nb8grants.org

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra”

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.

Finansējumu var izmantot arī mākslas un kultūras darbu prezentēšanai un intereses palielināšanai par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslu un kultūru.

Dotācijas apjoms tiek aprēķināts pēc noteiktas formulas ņemot vērā mobilitātes galamērķi un ilgumu.

Sadarbības tīkliem, kas sadarbosies ne ilgāk kā vienu gadu, ir iespējams saņemt finansējumu līdz 20 000 eiro, bet Ziemeļvalstu Kultūras punkta dotācija var veidot ne vairāk kā 70% no kopējā budžeta.

Tīkliem, kas sadarbosies ne ilgāk kā trīs gadus, ir iespējams saņemt finansējumu līdz 100 000 eiro, bet Ziemeļvalstu Kultūras punkta dotācija var veidot ne vairāk kā 50 % no kopējām izmaksām.

Finansējums mākslinieku rezidencēm var tikt piešķirts līdz 50 000 eiro.

Pieteikumu iesniegšana

 • Mobilitātei:
  02.01.2024.–31.01.2024. 15:59 (UTC +2)
  01.03.2024.–31.03.2024. 15:59 (UTC +2)
  20.08.2024.–20.09.2024. 15:59 (UTC +2)
 • Sadarbības tīkliem:
  19.01.2024.–19.02.2024. 15:59 (UTC +2) (īstermiņa tīkliem)
  26.08.2024.–26.09.2024. 15:59 (UTC +2) (īstermiņa tīkliem)
  19.01.2024.–19.02.2024. 15:59 (UTC +2) (ilgtermiņa tīkliem)
 • Rezidencēm:
  19.01.2024.–19.02.2024. 15:59 (UTC +2)

Papildu informācija

Ieva Hermansone
Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā
E-pasts: ieva.hermansone@norden.lv

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programma

Pieteikumus var iesniegt NVO un fondi, kas darbojas sabiedrības interesēs un cenšas palielināt sociālo vienotību un stiprināt pilsonisko sabiedrību Baltijas valstīs.

NVO programmu finansē Ziemeļvalstis, lai atbalstītu spēcīgas un dinamiskas pilsoniskās sabiedrības attīstību Baltijas jūras reģionā un palīdzētu paplašināt Baltijas valstu NVO kapacitāti, daloties pieredzē un zināšanās ar Ziemeļvalstu partneriem.

Programmai katrā no Baltijas valstīm kopumā ir atvēlēti aptuveni 60 000 eiro. Minimālā dotācija ir 2700 eiro, bet maksimālā - 13 500 eiro. Atsevišķos gadījumos maksimālā dotācija projektam var būt līdz pat 20 000 eiro.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš tiek paziņots tīmekļvietnē www.norden.lv vismaz 6 nedēļas pirms iesniegšanas termiņa.

Papildu informācija

Daina Mežecka
Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā
E-pasts: daina.mezecka@norden.lv

Ziemeļvalstu kultūras un mākslas programma

Programma atbalsta Ziemeļvalstu sadarbības projektus visās mākslas un kultūras jomās, to sagatavošanas, producēšanas, prezentācijas un izplatīšanas posmos.

Programmas mērķis ir sniegt atbalstu novatoriskiem, augstvērtīgiem mākslas un kultūras projektiem, kas veicina Ziemeļvalstu reģiona daudzveidību un ilgtspēju.

2022. un 2023. gadā īpašs uzsvars tiek likts uz Arktikas kultūras sadarbības veicināšanu.

Kultūras un mākslas programmas dotācija var segt no 50 līdz 100 % no projekta kopējām izmaksām atkarībā no pieteiktās dotācijas lieluma:

 • līdz 7000 eiro ar pilns programmas finansējums
 • līdz 40 000 eiro ar vismaz 30 % līdzfinansējumu.
 • līdz 100 000 eiro ar vismaz 50 % līdzfinansējumu

Pieteikšanās termiņš:

 • 05.02.2024.–05.03.2024. 15:59 (UTC +2)
 • 12.08.2024.–12.09.2024. 15:59 (UTC +2)

Papildu informācija

Ieva Hermansone
Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā
E-pasts: ieva.hermansone@norden.lv

 • Publicēts:
 • 3. novembris, 2023