Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iestādes

9. Pašvaldības policija

Liepājas pašvaldības policija
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3400
E-adrese
Tālrunis: 63 401 968
E-pasts: policija@liepaja.lv
https://pp.liepaja.lv

Operatīvais tālrunis: 63 420 269

Kontakti

Priekšnieks
Uldis Novickis
Tālrunis: 63 401 970
E-pasts: policija@liepaja.lv

Priekšnieka vietnieks
Ainars Lūsis
Tālrunis: 63 401 969
E-pasts: policija@liepaja.lv

Priekšnieka vietnieks
Kaspars Vārpiņš
Tālrunis: 63 401 981
E-pasts: policija@liepaja.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Elva Lubāne
Tālrunis: 63 401 976
Mobilais tālrunis: 20 339 460
E-pasts: policija@liepaja.lv

Skatīt: pašvaldības policijas darbinieku kontaktinformāciju.

Papildu informācija

Pašvaldības policijas sodu apmaksa

Soda apmaksas kārtība par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu

A/S SEB BANKA
Saņēmējs: Liepājas pašvaldības policija
Reģistrācijas Nr.90000037587
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr.LV54UNLA0070800003110
Maksājuma mērķis: Lēmuma par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu numurs.

Naudas soda apmaksas kārtība par administratīvie pārkāpumiem

Saņēmējs: Liepājas pašvaldības policija
Reģistrācijas Nr. 90000037587
Banka: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
Konta Nr. LV42TREL981377800300B
Maksājuma mērķis: Administratīvā pārkāpuma lietas numurs.

  • Atjaunots:
  • 7. novembris, 2023