Iestādes

3. Kapsētu pārvalde

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas kapsētu pārvalde"
Adrese: K. Zāles laukums 6, Liepāja
Reģistrācijas numurs: 90000063081
Tālrunis/fakss: 63 424 533
E-pasts: kapsetu.parvalde@liepaja.lv
Plašāka informācija: www.liepaja.lv/kapsetas-liepaja

Aktuāli

  • Liepājas kapsētu pārvaldē apmeklētāji tiek apkalpoti pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 63 424 533.
  • Bēru ceremoniju noturēšanā vienlaikus atļauts pulcēties ne vairāk kā 20 cilvēkiem ārtelpās un ne vairāk kā 10 cilvēkiem iekštelpās (neskaitot personas, kas tieši saistītas ar bēru norises nodrošināšanu). Ceremonijas laikā jālietot mutes un deguna aizsegi.

Darba laiks

Pirmdiena: 8.30–18.00
Otrdiena: 8.30–17.00
Trešdiena: 8.30–17.00
Ceturtdiena: 8.30–17.00
Piektdiena: 8.30–16.00
Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 1 (vienu) stundu.

Kontakti

Direktors
Mairis Plūksna
Tālrunis: 63 480 943
E-pasts: mairis.pluksna@liepaja.lv

Direktora vietniece
Sanita Bērziņa
Tālrunis: 63 480 944
E-pasts: sanita.berzina@liepaja.lv

Klientu apkalpošanas speciālists
Iveta Veidemane
Tālrunis: 63 424 533
E-pasts: iveta.veidemane@liepaja.lv

Trauksmes cēlēju kontaktpersona
Antra Brūna
Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora padomniece
Tālrunis: 63 404 794
E-pasts: antra.bruna@liepaja.lv

Noderīgi

Papildu informācija

Iestādes rekvizīti

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde ,,Liepājas kapsētu pārvalde"
Kārļa Zāles laukums 6, Liepāja, LV-3401
Reģistrācijas Nr.90000063081
PVN reģ.Nr.LV90000063081
Banka: A/S SEB BANKA Liepājas filiāle
Kods: UNLALV2X
Konts: LV48UNLA0071000007130

  • Atjaunots:
  • 4. jūnijs, 2021