Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iestādes

13. Liepājas Vēlēšanu komisija

Saskaņā ar Pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā noteikto pašvaldībā kā pastāvīga pašvaldības iestāde visu attiecīgās domes pilnvaru laiku darbojas Liepājas Vēlēšanu komisija, kuras pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju.

Komisijas priekšsēdētāja: Benita Šēniņa

Komisijas locekļi:
Oksana Tauriņa, Anita Lauka, Ella Veinberga, Līga Strode, Vita Šešunova, Iveta Tumaščika, Dace Zeļģe.

Sekretāre: Anita Lauka, tālrunis: 63 489 670, e-pasts: anita.lauka@liepaja.lv.

Sēdes norises laiks: pēc nepieciešamības.

Skatīt: komisijas nolikums