Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iestādes

10. Liepājas Centrālā administrācija

Liepājas Centrālā administrācija nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un citus pašvaldības nolikumā noteiktos uzdevumus.

Atrašanās vieta un darba laiks

Liepājas Centrālā administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 404 750
E-pasts: pasts@liepaja.lv

Darba laiks

Pirmdiena: 8.30–18.00
Otrdiena: 8.30–17.00
Trešdiena: 8.30–17.00
Ceturtdiena: 8.30–17.00
Piektdiena: 8.30–16.00
Pirmssvētku dienās: saīsināts darba laiks par 1 (vienu) stundu.

Kontakti un pieņemšanas laiki

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, ir izveidoti divi Apmeklētāju pieņemšanas centri:

Liepājas Centrālā administrācija sadalīta vairākās nodaļās, kas atbild katra par savu jomu. Skatīt: speciālistu kontaktus.

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Iestādes rekvizīti

Liepājas Centrālā administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Konta numurs: LV70UNLA0021300001110
Banka: A/S SEB Bankas Liepājas filiāle
Bankas kods: UNLALV2X

Skatīt vairāk: Rekvizīti un norēķinu kārtība

Noderīgi

Novērtē klientu servisu Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā.

  • Atjaunots:
  • 21. decembris, 2023